வானிலை     
Vejr

-

barometeret +

காற்றழுத்தமானி

-

skyen +

மேகம்

-

kulden +

குளிர்ச்சி

-

halvmånen +

பிறைச் சந்திரன்

-

mørket +

இருள்

-

tørken +

வறட்சி

-

jorden +

புவி

-

tågen +

மூடுபனி

-

frosten +

பனி

-

de glatte vejbane +

கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-

heden +

வெப்பம்

-

orkanen +

புயல்

-

istappen +

உறை நீர் மணி

-

lynet +

மின்னல்

-

meteoren +

எரி நட்சத்திரம்

-

månen +

சந்திரன்

-

regnbuen +

வானவில்

-

regndråben +

மழைத்துளி

-

sneen +

பனி

-

snefnugget +

பனிச்செதில்

-

snemanden +

பனி மனிதன்

-

stjernen +

நட்சத்திரம்

-

stormen +

புயல்

-

stormfloden +

புயல் எழுச்சி

-

solen +

சூரியன்

-

solstrålen +

சூரியக் கதிர்கள்

-

solnedgangen +

சூரிய அஸ்தமனம்

-

termometeret +

வெப்பமானி

-

tordenvejret +

இடியுடன் கூடிய மழை

-

skumringen +

அந்தி கருக்கல்

-

vejret +

வானிலை

-

de våde forhold +

ஈரமான நிலை

-

vinden +

வீசும் காற்று

-
barometeret
காற்றழுத்தமானி

-
skyen
மேகம்

-
kulden
குளிர்ச்சி

-
halvmånen
பிறைச் சந்திரன்

-
mørket
இருள்

-
tørken
வறட்சி

-
jorden
புவி

-
tågen
மூடுபனி

-
frosten
பனி

-
de glatte vejbane
கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-
heden
வெப்பம்

-
orkanen
புயல்

-
istappen
உறை நீர் மணி

-
lynet
மின்னல்

-
meteoren
எரி நட்சத்திரம்

-
månen
சந்திரன்

-
regnbuen
வானவில்

-
regndråben
மழைத்துளி

-
sneen
பனி

-
snefnugget
பனிச்செதில்

-
snemanden
பனி மனிதன்

-
stjernen
நட்சத்திரம்

-
stormen
புயல்

-
stormfloden
புயல் எழுச்சி

-
solen
சூரியன்

-
solstrålen
சூரியக் கதிர்கள்

-
solnedgangen
சூரிய அஸ்தமனம்

-
termometeret
வெப்பமானி

-
tordenvejret
இடியுடன் கூடிய மழை

-
skumringen
அந்தி கருக்கல்

-
vejret
வானிலை

-
de våde forhold
ஈரமான நிலை

-
vinden
வீசும் காற்று