வாங்குதல்     
Shopping

-

bageriet +

அடுமனை

-

stregkoden +

பட்டை குறி

-

boghandelen +

புத்தகக் கடை

-

caféen +

சிற்றுண்டி விடுதி

-

helsekostforretningen +

மருந்துக்கடை

-

renseriet +

உலர் சலவை

-

blomsterbutikken +

பூக் கடை

-

gaven +

பரிசுப்பொருள்

-

markedet +

அங்காடி

-

markedshallen +

சந்தை மண்டபம்

-

kiosken +

செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை

-

apoteket +

மருந்தகம்

-

posthuset +

அஞ்சல் அலுவலகம்

-

keramikken +

மண்பாண்ட அங்காடி

-

salget +

விற்பனை

-

butikken +

கடை

-

shopping +

பொருள் வாங்குதல்

-

indkøbsposen +

ஷாப்பிங் பை

-

indkøbsvognen +

ஷாப்பிங் கூடை

-

indkøbskurven +

ஷாப்பிங் வண்டி

-

shoppingturen +

ஷாப்பிங் சுற்றுலா

-
bageriet
அடுமனை

-
stregkoden
பட்டை குறி

-
boghandelen
புத்தகக் கடை

-
caféen
சிற்றுண்டி விடுதி

-
helsekostforretningen
மருந்துக்கடை

-
renseriet
உலர் சலவை

-
blomsterbutikken
பூக் கடை

-
gaven
பரிசுப்பொருள்

-
markedet
அங்காடி

-
markedshallen
சந்தை மண்டபம்

-
kiosken
செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை

-
apoteket
மருந்தகம்

-
posthuset
அஞ்சல் அலுவலகம்

-
keramikken
மண்பாண்ட அங்காடி

-
salget
விற்பனை

-
butikken
கடை

-
shopping
பொருள் வாங்குதல்

-
indkøbsposen
ஷாப்பிங் பை

-
indkøbsvognen
ஷாப்பிங் கூடை

-
indkøbskurven
ஷாப்பிங் வண்டி

-
shoppingturen
ஷாப்பிங் சுற்றுலா