பெரிய விலங்குகள்     
Store dyr

-

alligatoren +

முதலை

-

geviret +

கிளைமான்கள்

-

bavianen +

பெருங்குரங்கு

-

bjørnen +

கரடி

-

bøffelen +

எருமை

-

kamelen +

ஒட்டகம்

-

geparden +

சிறுத்தைப்புலி

-

koen +

மாடு

-

krokodillen +

முதலை

-

dinosauren +

டைனோசர்

-

æslet +

கழுதை

-

dragen +

டிராகன்

-

elefanten +

யானை

-

giraffen +

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

gorillaen +

மனிதக்குரங்கு

-

flodhesten +

நீர்யானை

-

hesten +

குதிரை

-

kænguruen +

கங்காரு

-

leoparden +

சிறுத்தை

-

løven +

சிங்கம்

-

lamaen +

லாமா

-

lossen +

லின்க்ஸ்

-

monsteret +

அசாதாரன மிருகம்

-

elgen +

கடமான்

-

strudsen +

தீக்கோழி

-

pandaen +

பாண்டா

-

grisen +

பன்றி

-

isbjørnen +

துருவக் கரடி

-

pumaen +

பூமா

-

næsehornet +

காண்டாமிருகம்

-

hjorten +

ஆண் கலைமான்

-

tigeren +

புலி

-

hvalrossen +

கடற்பசு

-

vildhesten +

காட்டு குதிரை

-

zebraen +

வரிக்குதிரை

-
alligatoren
முதலை

-
geviret
கிளைமான்கள்

-
bavianen
பெருங்குரங்கு

-
bjørnen
கரடி

-
bøffelen
எருமை

-
kamelen
ஒட்டகம்

-
geparden
சிறுத்தைப்புலி

-
koen
மாடு

-
krokodillen
முதலை

-
dinosauren
டைனோசர்

-
æslet
கழுதை

-
dragen
டிராகன்

-
elefanten
யானை

-
giraffen
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
gorillaen
மனிதக்குரங்கு

-
flodhesten
நீர்யானை

-
hesten
குதிரை

-
kænguruen
கங்காரு

-
leoparden
சிறுத்தை

-
løven
சிங்கம்

-
lamaen
லாமா

-
lossen
லின்க்ஸ்

-
monsteret
அசாதாரன மிருகம்

-
elgen
கடமான்

-
strudsen
தீக்கோழி

-
pandaen
பாண்டா

-
grisen
பன்றி

-
isbjørnen
துருவக் கரடி

-
pumaen
பூமா

-
næsehornet
காண்டாமிருகம்

-
hjorten
ஆண் கலைமான்

-
tigeren
புலி

-
hvalrossen
கடற்பசு

-
vildhesten
காட்டு குதிரை

-
zebraen
வரிக்குதிரை