மக்கள்     
Folk

-

alderen

வயது

-

tanten

அத்தை

-

babyen

குழந்தை

-

babysitteren

குழந்தை பராமரிப்பாளர்

-

drengen

பையன்

-

broderen

சகோதரன்

-

barnet

குழந்தை

-

parret

ஜோடி

-

datteren

மகள்

-

skilsmissen

விவாகரத்து

-

fosteret

கரு முட்டை

-

forlovelsen

நிச்சயதார்த்தம்

-

storfamilien

பெரிய குடும்பம்

-

familien

குடும்பம்

-

flirten

சரசமாடுவது

-

herren

பண்புள்ள மனிதர்

-

pigen

பெண்

-

kæresten

பெண் தோழி

-

barnebarnet

பேத்தி

-

bedstefaren

தாத்தா

-

bedsten

பாட்டி

-

bedstemoderen

பாட்டி

-

bedsteforældrene

தாத்தா, பாட்டி

-

barnebarnet

பேரன்

-

brudgommen

மணமகன்

-

gruppen

குழு

-

hjælperen

உதவுபவர்

-

spædbarnet

சிசு

-

damen

பெண்

-

frieriet

திருமணக் கருத்துரை

-

ægteskabet

திருமணம்

-

moderen

தாய்

-

luren

குட்டித் தூக்கம்

-

naboen

அண்டை வீட்டுக்காரர்

-

de nygifte

புதிதாகத் திருமணமானவர்கள்

-

parret

ஜோடி

-

forældrene

பெற்றோர்கள்

-

partneren

கூட்டாளி

-

partiet

கொண்டாட்டம்

-

folkene

மக்கள்

-

bruden

திட்ட முன்வைப்பு

-

køen

வரிசை

-

receptionen

வரவேற்பு

-

stævnemødet

சந்திப்பு

-

søskende

உடன்பிறப்புகள்

-

søsteren

சகோதரி

-

sønnen

மகன்

-

tvillingen

இரட்டையர்

-

onkelen

மாமா

-

brylluppet

திருமணம்

-

ungdommen

இளமை

-
alderen
வயது

-
tanten
அத்தை

-
babyen
குழந்தை

-
babysitteren
குழந்தை பராமரிப்பாளர்

-
drengen
பையன்

-
broderen
சகோதரன்

-
barnet
குழந்தை

-
parret
ஜோடி

-
datteren
மகள்

-
skilsmissen
விவாகரத்து

-
fosteret
கரு முட்டை

-
forlovelsen
நிச்சயதார்த்தம்

-
storfamilien
பெரிய குடும்பம்

-
familien
குடும்பம்

-
flirten
சரசமாடுவது

-
herren
பண்புள்ள மனிதர்

-
pigen
பெண்

-
kæresten
பெண் தோழி

-
barnebarnet
பேத்தி

-
bedstefaren
தாத்தா

-
bedsten
பாட்டி

-
bedstemoderen
பாட்டி

-
bedsteforældrene
தாத்தா, பாட்டி

-
barnebarnet
பேரன்

-
brudgommen
மணமகன்

-
gruppen
குழு

-
hjælperen
உதவுபவர்

-
spædbarnet
சிசு

-
damen
பெண்

-
frieriet
திருமணக் கருத்துரை

-
ægteskabet
திருமணம்

-
moderen
தாய்

-
luren
குட்டித் தூக்கம்

-
naboen
அண்டை வீட்டுக்காரர்

-
de nygifte
புதிதாகத் திருமணமானவர்கள்

-
parret
ஜோடி

-
forældrene
பெற்றோர்கள்

-
partneren
கூட்டாளி

-
partiet
கொண்டாட்டம்

-
folkene
மக்கள்

-
bruden
திட்ட முன்வைப்பு

-
køen
வரிசை

-
receptionen
வரவேற்பு

-
stævnemødet
சந்திப்பு

-
søskende
உடன்பிறப்புகள்

-
søsteren
சகோதரி

-
sønnen
மகன்

-
tvillingen
இரட்டையர்

-
onkelen
மாமா

-
brylluppet
திருமணம்

-
ungdommen
இளமை