அறைக்கலண்கள்     
Möbel

-

der Sessel, - +

கைப்பிடி நாற்காலி

-

das Bett, en +

படுக்கை

-

das Bettzeug +

படுக்கைத் துணி

-

das Bücherregal, e +

புத்தக அலமாரி

-

der Teppich, e +

கம்பளம்

-

der Stuhl, "e +

நாற்காலி

-

die Kommode, n +

அடுக்குப் பெட்டி

-

die Wiege, n +

தொட்டில்

-

der Schrank, "e +

அலமாரி

-

der Vorhang, "e +

திரைச்சீலை

-

die Gardine, n +

திரைச்சீலை

-

der Schreibtisch, e +

மேசை

-

der Ventilator, en +

மின் விசிறி

-

die Matte, n +

பாய்

-

der Laufstall, "e +

பிளேபென்

-

der Schaukelstuhl, "e +

ஆடும் நாற்காலி

-

der Safe, s +

பாதுகாப்புப் பெட்டகம்

-

der Sitz, e +

ஆசனம்

-

das Regal, e +

அலமாரி

-

der Beistelltisch, e +

பக்க மேசை

-

das Sofa, s +

சோஃபா

-

der Hocker, - +

ஸ்டூல்

-

der Tisch, e +

மேசை

-

die Tischlampe, n +

மேசை விளக்கு

-

der Mülleimer, - +

கழிவு பேப்பர் கூடை

-
der Sessel, -
கைப்பிடி நாற்காலி

-
das Bett, en
படுக்கை

-
das Bettzeug
படுக்கைத் துணி

-
das Bücherregal, e
புத்தக அலமாரி

-
der Teppich, e
கம்பளம்

-
der Stuhl, "e
நாற்காலி

-
die Kommode, n
அடுக்குப் பெட்டி

-
die Wiege, n
தொட்டில்

-
der Schrank, "e
அலமாரி

-
der Vorhang, "e
திரைச்சீலை

-
die Gardine, n
திரைச்சீலை

-
der Schreibtisch, e
மேசை

-
der Ventilator, en
மின் விசிறி

-
die Matte, n
பாய்

-
der Laufstall, "e
பிளேபென்

-
der Schaukelstuhl, "e
ஆடும் நாற்காலி

-
der Safe, s
பாதுகாப்புப் பெட்டகம்

-
der Sitz, e
ஆசனம்

-
das Regal, e
அலமாரி

-
der Beistelltisch, e
பக்க மேசை

-
das Sofa, s
சோஃபா

-
der Hocker, -
ஸ்டூல்

-
der Tisch, e
மேசை

-
die Tischlampe, n
மேசை விளக்கு

-
der Mülleimer, -
கழிவு பேப்பர் கூடை