தாவரங்கள்     
Pflanzen

-

der Bambus +

மூங்கில்

-

die Blüte, n +

அரும்பு மலர்ச்சி

-

der Blumenstrauß, "e +

மலர்கள் பூச்செண்டு

-

der Zweig, e +

கிளை

-

die Knospe, n +

மொட்டு

-

der Kaktus, Kakteen +

கள்ளிச்செடி

-

der Klee +

க்ளோவர்

-

der Zapfen, - +

தாவரக் கூம்பு

-

die Kornblume, n +

கார்ன்ஃப்ளவர்

-

der Krokus, se +

க்ரோகஸ்

-

die Osterglocke, n +

டாஃபடில்

-

die Margerite, n +

டெய்சி

-

der Löwenzahn +

டான்டேலியன்

-

die Blume, n +

மலர்

-

das Laub +

பசுமை இலைகள்

-

das Getreide +

தானியம்

-

das Gras +

புல்

-

das Wachstum +

வளர்ச்சி

-

die Hyazinthe, n +

நீலோற்பலம்

-

der Rasen +

புல்வெளி

-

die Lilie, n +

லில்லி

-

der Leinsamen +

ஆளி விதை

-

der Pilz, e +

காளான்

-

der Olivenbaum, "e +

ஆலிவ் மரம்

-

die Palme, n +

பனை மரம்

-

das Stiefmütterchen, - +

பான்சி

-

der Pfirsichbaum, "e +

குழிப்பேரி மரம்

-

die Pflanze, n +

தாவரம்

-

der Mohn +

கசகசா செடி

-

die Wurzel, n +

வேர்

-

die Rose, n +

ரோஜா

-

der Samen, - +

விதை

-

das Schneeglöckchen, - +

பனித்துளிப் பூ

-

die Sonnenblume, n +

சூரியகாந்தி

-

der Dorn, en +

முள்

-

der Stamm, "e +

அடிமரம்

-

die Tulpe, n +

ட்யூலிப்

-

die Seerose, n +

நீர் லில்லி

-

der Weizen +

கோதுமை

-
der Bambus
மூங்கில்

-
die Blüte, n
அரும்பு மலர்ச்சி

-
der Blumenstrauß, "e
மலர்கள் பூச்செண்டு

-
der Zweig, e
கிளை

-
die Knospe, n
மொட்டு

-
der Kaktus, Kakteen
கள்ளிச்செடி

-
der Klee
க்ளோவர்

-
der Zapfen, -
தாவரக் கூம்பு

-
die Kornblume, n
கார்ன்ஃப்ளவர்

-
der Krokus, se
க்ரோகஸ்

-
die Osterglocke, n
டாஃபடில்

-
die Margerite, n
டெய்சி

-
der Löwenzahn
டான்டேலியன்

-
die Blume, n
மலர்

-
das Laub
பசுமை இலைகள்

-
das Getreide
தானியம்

-
das Gras
புல்

-
das Wachstum
வளர்ச்சி

-
die Hyazinthe, n
நீலோற்பலம்

-
der Rasen
புல்வெளி

-
die Lilie, n
லில்லி

-
der Leinsamen
ஆளி விதை

-
der Pilz, e
காளான்

-
der Olivenbaum, "e
ஆலிவ் மரம்

-
die Palme, n
பனை மரம்

-
das Stiefmütterchen, -
பான்சி

-
der Pfirsichbaum, "e
குழிப்பேரி மரம்

-
die Pflanze, n
தாவரம்

-
der Mohn
கசகசா செடி

-
die Wurzel, n
வேர்

-
die Rose, n
ரோஜா

-
der Samen, -
விதை

-
das Schneeglöckchen, -
பனித்துளிப் பூ

-
die Sonnenblume, n
சூரியகாந்தி

-
der Dorn, en
முள்

-
der Stamm, "e
அடிமரம்

-
die Tulpe, n
ட்யூலிப்

-
die Seerose, n
நீர் லில்லி

-
der Weizen
கோதுமை