கருத்தியலான பதங்கள்     
Abstrakta

-

die Verwaltung, en +

நிர்வாகம்

-

die Reklame +

விளம்பர பிரசாரம்

-

der Pfeil, e +

அம்பு

-

das Verbot, e +

தடை

-

die Karriere, n +

பணித்துறை

-

die Mitte +

மையம்

-

die Wahl, en +

தேர்ந்தெடுப்பு

-

die Zusammenarbeit +

உடனுழைப்பு

-

die Farbe, n +

நிறம்

-

der Kontakt, e +

தொடர்பு

-

die Gefahr, en +

ஆபத்து

-

die Liebeserklärung, en +

காதல் அறிவிப்பு

-

der Verfall +

சரிவு

-

die Definition, en +

வரையறை

-

der Unterschied, e +

வேறுபாடு

-

die Schwierigkeit, en +

கஷ்டம்

-

die Richtung, en +

திசை

-

die Entdeckung, en +

கண்டுபிடித்தல்

-

die Unordnung +

கோளாறு

-

die Ferne +

தொலைவு

-

die Entfernung, en +

தூரம்

-

die Vielfalt +

பன்முகத்தன்மை

-

die Mühe, n +

முயற்சி

-

die Erforschung, en +

ஆய்வு

-

der Sturz, "e +

வீழ்ச்சி

-

die Kraft, "e +

வலிமை

-

der Duft, "e +

வாசனை

-

die Freiheit, en +

சுதந்திரம்

-

das Gespenst, er +

பேய்

-

die Hälfte, n +

பாதி

-

die Höhe, n +

உயரம்

-

die Hilfe, n +

உதவி

-

das Versteck, e +

மறைவிடம்

-

die Heimat +

தாய்நாடு

-

die Sauberkeit +

சுகாதாரம்

-

die Idee, n +

யோசனை

-

die Illusion, en +

மாயை

-

die Fantasie, n +

கற்பனைத்திறன்

-

die Intelligenz +

அறிவு

-

die Einladung, en +

அழைப்பு

-

die Gerechtigkeit +

நீதி

-

das Licht, er +

ஒளி

-

der Blick, e +

தோற்றம்

-

der Verlust, e +

இழப்பு

-

die Vergrößerung, en +

பெரிதாக்குதல்

-

der Fehler, - +

தவறு

-

der Mord, e +

கொலை

-

die Nation, en +

தேசம்

-

die Neuheit, en +

புதுமை

-

die Möglichkeit, en +

விருப்பத்தேர்வு

-

die Geduld +

பொறுமை

-

die Planung, en +

திட்டமிடல்

-

das Problem, e +

பிரச்சினை

-

der Schutz +

பாதுகாப்பு

-

die Spiegelung, en +

பிரதிபலிப்பு

-

die Republik, en +

குடியரசு

-

das Risiko, Risiken +

துணிந்து இறங்குதல்

-

die Sicherheit, en +

பாதுகாப்பு

-

das Geheimnis, se +

இரகசியம்

-

das Geschlecht, er +

செக்ஸ்/பாலினம்

-

der Schatten, - +

நிழல்

-

die Größe, n +

அளவு

-

die Solidarität +

ஒற்றுமை

-

der Erfolg, e +

வெற்றி

-

die Unterstützung +

ஆதரவு

-

die Tradition, en +

பாரம்பரியம்

-

das Gewicht, e +

எடை

-
die Verwaltung, en
நிர்வாகம்

-
die Reklame
விளம்பர பிரசாரம்

-
der Pfeil, e
அம்பு

-
das Verbot, e
தடை

-
die Karriere, n
பணித்துறை

-
die Mitte
மையம்

-
die Wahl, en
தேர்ந்தெடுப்பு

-
die Zusammenarbeit
உடனுழைப்பு

-
die Farbe, n
நிறம்

-
der Kontakt, e
தொடர்பு

-
die Gefahr, en
ஆபத்து

-
die Liebeserklärung, en
காதல் அறிவிப்பு

-
der Verfall
சரிவு

-
die Definition, en
வரையறை

-
der Unterschied, e
வேறுபாடு

-
die Schwierigkeit, en
கஷ்டம்

-
die Richtung, en
திசை

-
die Entdeckung, en
கண்டுபிடித்தல்

-
die Unordnung
கோளாறு

-
die Ferne
தொலைவு

-
die Entfernung, en
தூரம்

-
die Vielfalt
பன்முகத்தன்மை

-
die Mühe, n
முயற்சி

-
die Erforschung, en
ஆய்வு

-
der Sturz, "e
வீழ்ச்சி

-
die Kraft, "e
வலிமை

-
der Duft, "e
வாசனை

-
die Freiheit, en
சுதந்திரம்

-
das Gespenst, er
பேய்

-
die Hälfte, n
பாதி

-
die Höhe, n
உயரம்

-
die Hilfe, n
உதவி

-
das Versteck, e
மறைவிடம்

-
die Heimat
தாய்நாடு

-
die Sauberkeit
சுகாதாரம்

-
die Idee, n
யோசனை

-
die Illusion, en
மாயை

-
die Fantasie, n
கற்பனைத்திறன்

-
die Intelligenz
அறிவு

-
die Einladung, en
அழைப்பு

-
die Gerechtigkeit
நீதி

-
das Licht, er
ஒளி

-
der Blick, e
தோற்றம்

-
der Verlust, e
இழப்பு

-
die Vergrößerung, en
பெரிதாக்குதல்

-
der Fehler, -
தவறு

-
der Mord, e
கொலை

-
die Nation, en
தேசம்

-
die Neuheit, en
புதுமை

-
die Möglichkeit, en
விருப்பத்தேர்வு

-
die Geduld
பொறுமை

-
die Planung, en
திட்டமிடல்

-
das Problem, e
பிரச்சினை

-
der Schutz
பாதுகாப்பு

-
die Spiegelung, en
பிரதிபலிப்பு

-
die Republik, en
குடியரசு

-
das Risiko, Risiken
துணிந்து இறங்குதல்

-
die Sicherheit, en
பாதுகாப்பு

-
das Geheimnis, se
இரகசியம்

-
das Geschlecht, er
செக்ஸ்/பாலினம்

-
der Schatten, -
நிழல்

-
die Größe, n
அளவு

-
die Solidarität
ஒற்றுமை

-
der Erfolg, e
வெற்றி

-
die Unterstützung
ஆதரவு

-
die Tradition, en
பாரம்பரியம்

-
das Gewicht, e
எடை