மூலப்பொருட்கள்     
Materialien

-

das Messing +

பித்தளை

-

der Zement +

சிமென்ட்

-

die Keramik, en +

பீங்கான்

-

das Tuch, "er +

கைத்துணி

-

der Stoff, e +

துணி

-

die Baumwolle +

பருத்தி

-

das Kristall, e +

படிகம்

-

der Schmutz +

அழுக்கு

-

der Leim +

பசை

-

das Leder +

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

das Metall, e +

உலோகம்

-

das Öl, e +

எண்ணெய்

-

das Pulver, - +

பொடி

-

das Salz, e +

உப்பு

-

der Sand +

மணல்

-

der Schrott +

வீணான பொருள்கள்

-

das Silber +

வெள்ளி

-

der Stein, e +

கல்

-

das Stroh +

வைக்கோல்

-

das Holz, "er +

மரம்

-

die Wolle +

கம்பளி

-
das Messing
பித்தளை

-
der Zement
சிமென்ட்

-
die Keramik, en
பீங்கான்

-
das Tuch, "er
கைத்துணி

-
der Stoff, e
துணி

-
die Baumwolle
பருத்தி

-
das Kristall, e
படிகம்

-
der Schmutz
அழுக்கு

-
der Leim
பசை

-
das Leder
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
das Metall, e
உலோகம்

-
das Öl, e
எண்ணெய்

-
das Pulver, -
பொடி

-
das Salz, e
உப்பு

-
der Sand
மணல்

-
der Schrott
வீணான பொருள்கள்

-
das Silber
வெள்ளி

-
der Stein, e
கல்

-
das Stroh
வைக்கோல்

-
das Holz, "er
மரம்

-
die Wolle
கம்பளி