கலைகள்     
Künste

-

der Beifall +

கைதட்டல்

-

die Kunst, "e +

கலை

-

die Verbeugung, en +

வணங்குதல்

-

der Pinsel, - +

தூரிகை

-

das Malbuch, "er +

வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-

die Tänzerin, nen +

நடனமாது

-

die Zeichnung, en +

சித்திரம்

-

die Galerie, n +

கலைக்கூடம்

-

das Glasfenster, - +

கண்ணாடி ஜன்னல்

-

das Graffiti, s +

பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-

das Kunsthandwerk, e +

கைவினைக் கலை

-

das Mosaik, en +

மொசைக்

-

die Wandmalerei, en +

சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-

das Museum, Museen +

அருங்காட்சியகம்

-

die Aufführung, en +

செயல்திறன்

-

das Bild, er +

படம்

-

das Gedicht, e +

கவிதை

-

die Skulptur, en +

சிற்பம்

-

das Lied, er +

பாட்டு

-

die Statue, n +

சிலை

-

die Wasserfarbe, n +

நீர் வண்ணங்கள்

-
der Beifall
கைதட்டல்

-
die Kunst, "e
கலை

-
die Verbeugung, en
வணங்குதல்

-
der Pinsel, -
தூரிகை

-
das Malbuch, "er
வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-
die Tänzerin, nen
நடனமாது

-
die Zeichnung, en
சித்திரம்

-
die Galerie, n
கலைக்கூடம்

-
das Glasfenster, -
கண்ணாடி ஜன்னல்

-
das Graffiti, s
பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-
das Kunsthandwerk, e
கைவினைக் கலை

-
das Mosaik, en
மொசைக்

-
die Wandmalerei, en
சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-
das Museum, Museen
அருங்காட்சியகம்

-
die Aufführung, en
செயல்திறன்

-
das Bild, er
படம்

-
das Gedicht, e
கவிதை

-
die Skulptur, en
சிற்பம்

-
das Lied, er
பாட்டு

-
die Statue, n
சிலை

-
die Wasserfarbe, n
நீர் வண்ணங்கள்