வாங்குதல்     
Einkauf

-

die Bäckerei, en +

அடுமனை

-

der Strichcode, s +

பட்டை குறி

-

die Buchhandlung, en +

புத்தகக் கடை

-

das Café, s +

சிற்றுண்டி விடுதி

-

die Drogerie, n +

மருந்துக்கடை

-

die Reinigung, en +

உலர் சலவை

-

der Blumenladen, " +

பூக் கடை

-

das Geschenk, e +

பரிசுப்பொருள்

-

der Markt, "e +

அங்காடி

-

die Markthalle, n +

சந்தை மண்டபம்

-

der Zeitungskiosk, s +

செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை

-

die Apotheke, n +

மருந்தகம்

-

das Postamt, "er +

அஞ்சல் அலுவலகம்

-

die Töpferei, en +

மண்பாண்ட அங்காடி

-

der Verkauf, "e +

விற்பனை

-

der Laden, " +

கடை

-

der Einkauf, "e +

பொருள் வாங்குதல்

-

die Einkaufstasche, n +

ஷாப்பிங் பை

-

der Einkaufskorb, "e +

ஷாப்பிங் கூடை

-

der Einkaufswagen, - +

ஷாப்பிங் வண்டி

-

der Einkaufsbummel, - +

ஷாப்பிங் சுற்றுலா

-
die Bäckerei, en
அடுமனை

-
der Strichcode, s
பட்டை குறி

-
die Buchhandlung, en
புத்தகக் கடை

-
das Café, s
சிற்றுண்டி விடுதி

-
die Drogerie, n
மருந்துக்கடை

-
die Reinigung, en
உலர் சலவை

-
der Blumenladen, "
பூக் கடை

-
das Geschenk, e
பரிசுப்பொருள்

-
der Markt, "e
அங்காடி

-
die Markthalle, n
சந்தை மண்டபம்

-
der Zeitungskiosk, s
செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை

-
die Apotheke, n
மருந்தகம்

-
das Postamt, "er
அஞ்சல் அலுவலகம்

-
die Töpferei, en
மண்பாண்ட அங்காடி

-
der Verkauf, "e
விற்பனை

-
der Laden, "
கடை

-
der Einkauf, "e
பொருள் வாங்குதல்

-
die Einkaufstasche, n
ஷாப்பிங் பை

-
der Einkaufskorb, "e
ஷாப்பிங் கூடை

-
der Einkaufswagen, -
ஷாப்பிங் வண்டி

-
der Einkaufsbummel, -
ஷாப்பிங் சுற்றுலா