சிறிய விலங்குகள்     
Kleine Tiere

-

die Ameise, n +

எறும்பு

-

der Käfer, - +

வண்டு

-

der Vogel, " +

பறவை

-

der Vogelkäfig, e +

பறவைக்கூண்டு

-

das Vogelhaus, "er +

பறவை வீடு

-

die Hummel, n +

வண்டு

-

der Schmetterling, e +

வண்ணாத்துப்பூச்சி

-

die Raupe, n +

கம்பளிப்பூச்சி

-

der Tausendfüßler, - +

பூரான்

-

die Krabbe, n +

நண்டு

-

die Fliege, n +

-

der Frosch, "e +

தவளை

-

der Goldfisch, e +

தங்கமீன்

-

die Heuschrecke, n +

வெட்டுக்கிளி

-

das Meerschweinchen, - +

வாலில்லாத பன்றி

-

der Hamster, - +

ஹாம்ஸ்டர்

-

der Igel, - +

முள்ளம்பன்றி

-

der Kolibri, s +

ஹம்மிங்பேர்ட்

-

der Leguan, e +

உடும்பு

-

das Insekt, en +

பூச்சி

-

die Qualle, n +

ஜெல்லிமீன்

-

das Kätzchen, - +

பூனைக் குட்டி

-

der Marienkäfer, - +

பொன்வண்டு

-

die Eidechse, n +

பல்லி

-

die Laus, "e +

பேன்

-

das Murmeltier, e +

மர்மொட்

-

die Mücke, n +

கொசு

-

die Maus, "e +

சுண்டெலி

-

die Auster, n +

முத்துச் சிப்பி

-

der Skorpion, e +

தேள்

-

das Seepferdchen, - +

கடல் குதிரை

-

die Muschel, n +

சிப்பி

-

die Garnele, n +

இறால்

-

die Spinne, n +

சிலந்தி பூச்சி

-

das Spinnennetz, e +

சிலந்தி வலை

-

der Seestern, e +

நட்சத்திர மீன்

-

die Wespe, n +

குளவி

-
die Ameise, n
எறும்பு

-
der Käfer, -
வண்டு

-
der Vogel, "
பறவை

-
der Vogelkäfig, e
பறவைக்கூண்டு

-
das Vogelhaus, "er
பறவை வீடு

-
die Hummel, n
வண்டு

-
der Schmetterling, e
வண்ணாத்துப்பூச்சி

-
die Raupe, n
கம்பளிப்பூச்சி

-
der Tausendfüßler, -
பூரான்

-
die Krabbe, n
நண்டு

-
die Fliege, n


-
der Frosch, "e
தவளை

-
der Goldfisch, e
தங்கமீன்

-
die Heuschrecke, n
வெட்டுக்கிளி

-
das Meerschweinchen, -
வாலில்லாத பன்றி

-
der Hamster, -
ஹாம்ஸ்டர்

-
der Igel, -
முள்ளம்பன்றி

-
der Kolibri, s
ஹம்மிங்பேர்ட்

-
der Leguan, e
உடும்பு

-
das Insekt, en
பூச்சி

-
die Qualle, n
ஜெல்லிமீன்

-
das Kätzchen, -
பூனைக் குட்டி

-
der Marienkäfer, -
பொன்வண்டு

-
die Eidechse, n
பல்லி

-
die Laus, "e
பேன்

-
das Murmeltier, e
மர்மொட்

-
die Mücke, n
கொசு

-
die Maus, "e
சுண்டெலி

-
die Auster, n
முத்துச் சிப்பி

-
der Skorpion, e
தேள்

-
das Seepferdchen, -
கடல் குதிரை

-
die Muschel, n
சிப்பி

-
die Garnele, n
இறால்

-
die Spinne, n
சிலந்தி பூச்சி

-
das Spinnennetz, e
சிலந்தி வலை

-
der Seestern, e
நட்சத்திர மீன்

-
die Wespe, n
குளவி