மக்கள்     
Menschen

-

das Alter +

வயது

-

die Tante, n +

அத்தை

-

das Baby, s +

குழந்தை

-

der Babysitter, - +

குழந்தை பராமரிப்பாளர்

-

der Junge, n +

பையன்

-

der Bruder, " +

சகோதரன்

-

das Kind, er +

குழந்தை

-

das Ehepaar, e +

ஜோடி

-

die Tochter, " +

மகள்

-

die Scheidung, en +

விவாகரத்து

-

der Embryo, s +

கரு முட்டை

-

die Verlobung, en +

நிச்சயதார்த்தம்

-

die Großfamilie, n +

பெரிய குடும்பம்

-

die Familie, n +

குடும்பம்

-

der Flirt, s +

சரசமாடுவது

-

der Herr, en +

பண்புள்ள மனிதர்

-

das Mädchen, - +

பெண்

-

die Freundin, nen +

பெண் தோழி

-

die Enkeltochter, " +

பேத்தி

-

der Großvater, " +

தாத்தா

-

die Oma, s +

பாட்டி

-

die Großmutter, " +

பாட்டி

-

die Großeltern, (Pl.) +

தாத்தா, பாட்டி

-

der Enkelsohn, "e +

பேரன்

-

der Bräutigam +

மணமகன்

-

die Gruppe, n +

குழு

-

der Helfer, - +

உதவுபவர்

-

das Kleinkind, er +

சிசு

-

die Dame, n +

பெண்

-

der Heiratsantrag, "e +

திருமணக் கருத்துரை

-

die Ehe, n +

திருமணம்

-

die Mutter, " +

தாய்

-

das Nickerchen, - +

குட்டித் தூக்கம்

-

der Nachbar, n +

அண்டை வீட்டுக்காரர்

-

das Hochzeitspaar, e +

புதிதாகத் திருமணமானவர்கள்

-

das Paar, e +

ஜோடி

-

die Eltern, (Pl.) +

பெற்றோர்கள்

-

der Partner, - +

கூட்டாளி

-

die Party, s +

கொண்டாட்டம்

-

die Leute, (Pl.) +

மக்கள்

-

die Braut, "e +

திட்ட முன்வைப்பு

-

die Reihe, n +

வரிசை

-

der Empfang, "e +

வரவேற்பு

-

das Rendezvous, - +

சந்திப்பு

-

die Geschwister, (Pl.) +

உடன்பிறப்புகள்

-

die Schwester, n +

சகோதரி

-

der Sohn, "e +

மகன்

-

der Zwilling, e +

இரட்டையர்

-

der Onkel, - +

மாமா

-

die Trauung, en +

திருமணம்

-

die Jugend +

இளமை

-
das Alter
வயது

-
die Tante, n
அத்தை

-
das Baby, s
குழந்தை

-
der Babysitter, -
குழந்தை பராமரிப்பாளர்

-
der Junge, n
பையன்

-
der Bruder, "
சகோதரன்

-
das Kind, er
குழந்தை

-
das Ehepaar, e
ஜோடி

-
die Tochter, "
மகள்

-
die Scheidung, en
விவாகரத்து

-
der Embryo, s
கரு முட்டை

-
die Verlobung, en
நிச்சயதார்த்தம்

-
die Großfamilie, n
பெரிய குடும்பம்

-
die Familie, n
குடும்பம்

-
der Flirt, s
சரசமாடுவது

-
der Herr, en
பண்புள்ள மனிதர்

-
das Mädchen, -
பெண்

-
die Freundin, nen
பெண் தோழி

-
die Enkeltochter, "
பேத்தி

-
der Großvater, "
தாத்தா

-
die Oma, s
பாட்டி

-
die Großmutter, "
பாட்டி

-
die Großeltern, (Pl.)
தாத்தா, பாட்டி

-
der Enkelsohn, "e
பேரன்

-
der Bräutigam
மணமகன்

-
die Gruppe, n
குழு

-
der Helfer, -
உதவுபவர்

-
das Kleinkind, er
சிசு

-
die Dame, n
பெண்

-
der Heiratsantrag, "e
திருமணக் கருத்துரை

-
die Ehe, n
திருமணம்

-
die Mutter, "
தாய்

-
das Nickerchen, -
குட்டித் தூக்கம்

-
der Nachbar, n
அண்டை வீட்டுக்காரர்

-
das Hochzeitspaar, e
புதிதாகத் திருமணமானவர்கள்

-
das Paar, e
ஜோடி

-
die Eltern, (Pl.)
பெற்றோர்கள்

-
der Partner, -
கூட்டாளி

-
die Party, s
கொண்டாட்டம்

-
die Leute, (Pl.)
மக்கள்

-
die Braut, "e
திட்ட முன்வைப்பு

-
die Reihe, n
வரிசை

-
der Empfang, "e
வரவேற்பு

-
das Rendezvous, -
சந்திப்பு

-
die Geschwister, (Pl.)
உடன்பிறப்புகள்

-
die Schwester, n
சகோதரி

-
der Sohn, "e
மகன்

-
der Zwilling, e
இரட்டையர்

-
der Onkel, -
மாமா

-
die Trauung, en
திருமணம்

-
die Jugend
இளமை