காலம்     
Zeit

-

der Wecker, -

ஒலிக்கடிகாரம்

-

das Altertum

பண்டைய வரலாறு

-

die Antiquität, en

பழங்காலத்துக்குரிய

-

der Terminkalender, -

சந்திப்புப் புத்தகம்

-

der Herbst

இலையுதிர் / வீழ்ச்சி

-

die Rast

இடைவெளி

-

der Kalender, -

காலண்டர்

-

das Jahrhundert, e

நூற்றாண்டு

-

die Uhr, en

கடிகாரம்

-

die Kaffeepause, n

காபி இடைவேளை

-

die Digitaluhr, en

எண்ணியல் கடிகாரம்

-

die Sonnenfinsternis, se

கிரகணம்

-

das Ende

இறுதி

-

die Zukunft

எதிர்காலம்

-

die Geschichte

வரலாறு

-

die Sanduhr, en

நாழிகை அளக்கும் கருவி

-

das Mittelalter

இடைக்காலம்

-

der Monat, e

மாதம்

-

der Morgen, -

காலை

-

die Vergangenheit

கடந்த காலம்

-

die Taschenuhr, en

பாக்கெட் கடிகாரம்

-

die Pünktlichkeit

காலந்தவறாமை

-

die Eile

அவசரத்தில்

-

die Jahreszeiten, (Pl.)

பருவங்கள்

-

der Frühling

வசந்த காலம்

-

die Sonnenuhr, en

சூரிய கடிகாரம்

-

der Sonnenaufgang, "e

சூரியோதயம்

-

der Sonnenuntergang, "e

சூரியஸ்தமம்

-

die Zeit, en

நேரம்

-

die Uhrzeit, en

காலம்

-

die Wartezeit, en

காத்திருக்கும் நேரம்

-

das Wochenende, n

வார இறுதி

-

das Jahr, e

ஆண்டு

-
der Wecker, -
ஒலிக்கடிகாரம்

-
das Altertum
பண்டைய வரலாறு

-
die Antiquität, en
பழங்காலத்துக்குரிய

-
der Terminkalender, -
சந்திப்புப் புத்தகம்

-
der Herbst
இலையுதிர் / வீழ்ச்சி

-
die Rast
இடைவெளி

-
der Kalender, -
காலண்டர்

-
das Jahrhundert, e
நூற்றாண்டு

-
die Uhr, en
கடிகாரம்

-
die Kaffeepause, n
காபி இடைவேளை

-
das Datum, Daten
தேதி

-
die Digitaluhr, en
எண்ணியல் கடிகாரம்

-
die Sonnenfinsternis, se
கிரகணம்

-
das Ende
இறுதி

-
die Zukunft
எதிர்காலம்

-
die Geschichte
வரலாறு

-
die Sanduhr, en
நாழிகை அளக்கும் கருவி

-
das Mittelalter
இடைக்காலம்

-
der Monat, e
மாதம்

-
der Morgen, -
காலை

-
die Vergangenheit
கடந்த காலம்

-
die Taschenuhr, en
பாக்கெட் கடிகாரம்

-
die Pünktlichkeit
காலந்தவறாமை

-
die Eile
அவசரத்தில்

-
die Jahreszeiten, (Pl.)
பருவங்கள்

-
der Frühling
வசந்த காலம்

-
die Sonnenuhr, en
சூரிய கடிகாரம்

-
der Sonnenaufgang, "e
சூரியோதயம்

-
der Sonnenuntergang, "e
சூரியஸ்தமம்

-
die Zeit, en
நேரம்

-
die Uhrzeit, en
காலம்

-
die Wartezeit, en
காத்திருக்கும் நேரம்

-
das Wochenende, n
வார இறுதி

-
das Jahr, e
ஆண்டு