சமையலறை உபகரணங்கள்     
Kitchen appliances

-

bowl +

கிண்ணம்

-

coffee machine +

காபி இயந்திரம்

-

cooking pot +

சமையல் பாத்திரம்

-

cutlery +

உண்பதற்கான கருவிகள்

-

cutting board +

வெட்டும் பலகை

-

dishes +

உணவு பாத்திரங்கள்

-

dishwasher +

பாத்திரங்கழுவி

-

dust bin +

குப்பைத் தொட்டி

-

electric stove +

மின்னடுப்பு

-

faucet +

குழாய்

-

fondue +

ஃபாண்ட்யூ

-

fork +

முள்கரண்டி

-

frying pan +

பொறித்தட்டு

-

garlic press +

பூண்டு நசுக்கி

-

gas stove +

எரிவாயு அடுப்பு

-

grill +

கிரில்

-

knife +

கத்தி

-

ladle +

அகப்பை

-

microwave +

நுண்ணலை அடுப்பு

-

napkin +

கைத்துண்டு

-

nutcracker +

கொட்டை நறுக்கி

-

pan +

கடாய்

-

plate +

தட்டு

-

refrigerator +

குளிர்சாதனப் பெட்டி

-

spoon +

ஸ்பூன்

-

tablecloth +

மேஜைத் துணி

-

toaster +

ரொட்டி சுடுவான்

-

tray +

தாம்பாளம்

-

washing machine +

சலவை இயந்திரம்

-

whisk +

மத்து

-
bowl
கிண்ணம்

-
coffee machine
காபி இயந்திரம்

-
cooking pot
சமையல் பாத்திரம்

-
cutlery
உண்பதற்கான கருவிகள்

-
cutting board
வெட்டும் பலகை

-
dishes
உணவு பாத்திரங்கள்

-
dishwasher
பாத்திரங்கழுவி

-
dust bin
குப்பைத் தொட்டி

-
electric stove
மின்னடுப்பு

-
faucet
குழாய்

-
fondue
ஃபாண்ட்யூ

-
fork
முள்கரண்டி

-
frying pan
பொறித்தட்டு

-
garlic press
பூண்டு நசுக்கி

-
gas stove
எரிவாயு அடுப்பு

-
grill
கிரில்

-
knife
கத்தி

-
ladle
அகப்பை

-
microwave
நுண்ணலை அடுப்பு

-
napkin
கைத்துண்டு

-
nutcracker
கொட்டை நறுக்கி

-
pan
கடாய்

-
plate
தட்டு

-
refrigerator
குளிர்சாதனப் பெட்டி

-
spoon
ஸ்பூன்

-
tablecloth
மேஜைத் துணி

-
toaster
ரொட்டி சுடுவான்

-
tray
தாம்பாளம்

-
washing machine
சலவை இயந்திரம்

-
whisk
மத்து