மூலப்பொருட்கள்     
Materials

-

brass +

பித்தளை

-

cement +

சிமென்ட்

-

ceramic +

பீங்கான்

-

cloth +

கைத்துணி

-

cloth +

துணி

-

cotton +

பருத்தி

-

crystal +

படிகம்

-

dirt +

அழுக்கு

-

glue +

பசை

-

leather +

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

metal +

உலோகம்

-

oil +

எண்ணெய்

-

powder +

பொடி

-

salt +

உப்பு

-

sand +

மணல்

-

scrap +

வீணான பொருள்கள்

-

silver +

வெள்ளி

-

stone +

கல்

-

straw +

வைக்கோல்

-

wood +

மரம்

-

wool +

கம்பளி

-
brass
பித்தளை

-
cement
சிமென்ட்

-
ceramic
பீங்கான்

-
cloth
கைத்துணி

-
cloth
துணி

-
cotton
பருத்தி

-
crystal
படிகம்

-
dirt
அழுக்கு

-
glue
பசை

-
leather
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
metal
உலோகம்

-
oil
எண்ணெய்

-
powder
பொடி

-
salt
உப்பு

-
sand
மணல்

-
scrap
வீணான பொருள்கள்

-
silver
வெள்ளி

-
stone
கல்

-
straw
வைக்கோல்

-
wood
மரம்

-
wool
கம்பளி