ஆரோக்கியம்     
Health

-

ambulance +

ஆம்புலன்ஸ்

-

bandage +

கட்டுத்துணி

-

birth +

பிறப்பு

-

blood pressure +

இரத்த அழுத்தம்

-

body care +

உடல் பாதுகாப்பு

-

cold +

ஜலதோஷம்

-

cream +

கிரீம்

-

crutch +

ஊன்றுகோல்

-

examination +

பரிசோதனை

-

exhaustion +

முழு சோர்வு

-

face mask +

முகப்பூச்சு

-

first-aid box +

முதலுதவிப் பெட்டி

-

healing +

குணமாதல்

-

health +

ஆரோக்கியம்

-

hearing aid +

கேட்டல் கருவி

-

hospital +

வைத்தியசாலை

-

injection +

ஊசிபோடுதல்

-

injury +

காயம்

-

makeup +

ஒப்பனை

-

massage +

மசாஜ்

-

medicine +

மருந்து

-

medicine +

மருந்து

-

mortar +

காரை

-

mouth guard +

வாய்ப் பாதுகாப்பு

-

nail clipper +

நகம்வெட்டி

-

obesity +

மிகவும் குண்டாக இருத்தல்

-

operation +

அறுவைச் சிகிச்சை

-

pain +

வலி

-

perfume +

நறுமணக் கலவை

-

pill +

மாத்திரை

-

pregnancy +

கர்ப்பம்

-

razor +

சவரக்கருவி

-

shave +

முகச் சவரம்

-

shaving brush +

சவரம் செய்யும் பிரஷ்

-

sleep +

தூக்கம்

-

smoker +

புகை பிடிப்பவர்

-

smoking ban +

புகை பிடித்தல் தடை

-

sunscreen +

சன்ஸ்கிரீன்

-

swab +

காயங்கள் துடைக்கப் பயன்படும் சிறு துணி

-

toothbrush +

பல்துலக்கும் பிரஷ்

-

toothpaste +

பற்பசை

-

toothpick +

பல் குத்த உதவும் குச்சி

-

victim +

பாதிக்கப்பட்டவர்

-

weighing scale +

எடை அளவை

-

wheelchair +

சக்கர நாற்காலி

-
ambulance
ஆம்புலன்ஸ்

-
bandage
கட்டுத்துணி

-
birth
பிறப்பு

-
blood pressure
இரத்த அழுத்தம்

-
body care
உடல் பாதுகாப்பு

-
cold
ஜலதோஷம்

-
cream
கிரீம்

-
crutch
ஊன்றுகோல்

-
examination
பரிசோதனை

-
exhaustion
முழு சோர்வு

-
face mask
முகப்பூச்சு

-
first-aid box
முதலுதவிப் பெட்டி

-
healing
குணமாதல்

-
health
ஆரோக்கியம்

-
hearing aid
கேட்டல் கருவி

-
hospital
வைத்தியசாலை

-
injection
ஊசிபோடுதல்

-
injury
காயம்

-
makeup
ஒப்பனை

-
massage
மசாஜ்

-
medicine
மருந்து

-
medicine
மருந்து

-
mortar
காரை

-
mouth guard
வாய்ப் பாதுகாப்பு

-
nail clipper
நகம்வெட்டி

-
obesity
மிகவும் குண்டாக இருத்தல்

-
operation
அறுவைச் சிகிச்சை

-
pain
வலி

-
perfume
நறுமணக் கலவை

-
pill
மாத்திரை

-
pregnancy
கர்ப்பம்

-
razor
சவரக்கருவி

-
shave
முகச் சவரம்

-
shaving brush
சவரம் செய்யும் பிரஷ்

-
sleep
தூக்கம்

-
smoker
புகை பிடிப்பவர்

-
smoking ban
புகை பிடித்தல் தடை

-
sunscreen
சன்ஸ்கிரீன்

-
swab
காயங்கள் துடைக்கப் பயன்படும் சிறு துணி

-
toothbrush
பல்துலக்கும் பிரஷ்

-
toothpaste
பற்பசை

-
toothpick
பல் குத்த உதவும் குச்சி

-
victim
பாதிக்கப்பட்டவர்

-
weighing scale
எடை அளவை

-
wheelchair
சக்கர நாற்காலி