நகரம்     
City

-

airport

வானூர்தி நிலையம்

-

apartment building

அடுக்குமாடி கட்டிடம்

-

bench

வங்கி

-

big city

பெரிய நகரம்

-

bike path

பைக் பாதை

-

boat harbor

படகுத் துறைமுகம்

-

capital

தலைநகரம்

-

carillon

கரில்லன்

-

cemetery

இடுகாடு

-

cinema

சினிமா

-

city

நகரம்

-

city map

நகர வரைபடம்

-

crime

குற்றம்

-

demonstration

ஆர்ப்பாட்டம்

-

fair

பொருட்காட்சி

-

fire brigade

தீயணைப்புப் படை

-

fountain

நீரூற்று

-

garbage

குப்பை

-

harbor / harbour

துறைமுகம் / துறைமுகம்

-

hotel

விடுதி

-

hydrant

தீயணைக்கும் நீர் குழாய்

-

landmark

முக்கிய இடம்

-

mailbox

அஞ்சல் பெட்டி

-

neighborhood

அக்கம்பக்கம்

-

neon light

நியான் விளக்கு

-

nightclub

இரவு விடுதி

-

old town

பழைய நகரம்

-

opera

இசை நாடகம்

-

park

பூங்கா

-

park bench

பூங்கா பெஞ்சு

-

parking lot

கார் நிறுத்துமிடம்

-

phone booth

தொலைபேசி சாவடி

-

postal code (ZIP)

தபால் குறியீடு (ZIP)

-

prison

சிறைச்சாலை

-

pub

குடிமனை

-

sights

காணத்தகுந்த இடங்கள்

-

skyline

தொடுவானம்

-

street light

தெரு விளக்கு

-

tourist office

சுற்றுலா அலுவலகம்

-

tower

கோட்டை

-

tunnel

சுரங்கப்பாதை

-

vehicle

வண்டி

-

village

கிராமம்

-

water tower

நீர்க் கோபுரம்

-
airport
வானூர்தி நிலையம்

-
apartment building
அடுக்குமாடி கட்டிடம்

-
bench
வங்கி

-
big city
பெரிய நகரம்

-
bike path
பைக் பாதை

-
boat harbor
படகுத் துறைமுகம்

-
capital
தலைநகரம்

-
carillon
கரில்லன்

-
cemetery
இடுகாடு

-
cinema
சினிமா

-
city
நகரம்

-
city map
நகர வரைபடம்

-
crime
குற்றம்

-
demonstration
ஆர்ப்பாட்டம்

-
fair
பொருட்காட்சி

-
fire brigade
தீயணைப்புப் படை

-
fountain
நீரூற்று

-
garbage
குப்பை

-
harbor / harbour
துறைமுகம் / துறைமுகம்

-
hotel
விடுதி

-
hydrant
தீயணைக்கும் நீர் குழாய்

-
landmark
முக்கிய இடம்

-
mailbox
அஞ்சல் பெட்டி

-
neighborhood
அக்கம்பக்கம்

-
neon light
நியான் விளக்கு

-
nightclub
இரவு விடுதி

-
old town
பழைய நகரம்

-
opera
இசை நாடகம்

-
park
பூங்கா

-
park bench
பூங்கா பெஞ்சு

-
parking lot
கார் நிறுத்துமிடம்

-
phone booth
தொலைபேசி சாவடி

-
postal code (ZIP)
தபால் குறியீடு (ZIP)

-
prison
சிறைச்சாலை

-
pub
குடிமனை

-
sights
காணத்தகுந்த இடங்கள்

-
skyline
தொடுவானம்

-
street light
தெரு விளக்கு

-
tourist office
சுற்றுலா அலுவலகம்

-
tower
கோட்டை

-
tunnel
சுரங்கப்பாதை

-
vehicle
வண்டி

-
village
கிராமம்

-
water tower
நீர்க் கோபுரம்