வாங்குதல்     
Shopping

-

bakery +

அடுமனை

-

bar code +

பட்டை குறி

-

bookshop +

புத்தகக் கடை

-

café +

சிற்றுண்டி விடுதி

-

drugstore +

மருந்துக்கடை

-

dry cleaner +

உலர் சலவை

-

flower shop +

பூக் கடை

-

gift +

பரிசுப்பொருள்

-

market +

அங்காடி

-

market hall +

சந்தை மண்டபம்

-

newspaper stand +

செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை

-

pharmacy +

மருந்தகம்

-

post office +

அஞ்சல் அலுவலகம்

-

pottery +

மண்பாண்ட அங்காடி

-

sale +

விற்பனை

-

shop +

கடை

-

shopping +

பொருள் வாங்குதல்

-

shopping bag +

ஷாப்பிங் பை

-

shopping basket +

ஷாப்பிங் கூடை

-

shopping cart +

ஷாப்பிங் வண்டி

-

shopping tour +

ஷாப்பிங் சுற்றுலா

-
bakery
அடுமனை

-
bar code
பட்டை குறி

-
bookshop
புத்தகக் கடை

-
café
சிற்றுண்டி விடுதி

-
drugstore
மருந்துக்கடை

-
dry cleaner
உலர் சலவை

-
flower shop
பூக் கடை

-
gift
பரிசுப்பொருள்

-
market
அங்காடி

-
market hall
சந்தை மண்டபம்

-
newspaper stand
செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை

-
pharmacy
மருந்தகம்

-
post office
அஞ்சல் அலுவலகம்

-
pottery
மண்பாண்ட அங்காடி

-
sale
விற்பனை

-
shop
கடை

-
shopping
பொருள் வாங்குதல்

-
shopping bag
ஷாப்பிங் பை

-
shopping basket
ஷாப்பிங் கூடை

-
shopping cart
ஷாப்பிங் வண்டி

-
shopping tour
ஷாப்பிங் சுற்றுலா