இசை     
Music

-

accordion +

அக்கார்டியன்

-

balalaika +

பலேலெய்கா

-

band +

இசைக்குழு

-

banjo +

பாஞ்சோ இசைக்கருவி

-

clarinet +

க்ளாரினெட்

-

concert +

கச்சேரி

-

drum +

டிரம்

-

drums +

டிரம்ஸ்

-

flute +

புல்லாங்குழல்

-

grand piano +

பெரும் பியானோ

-

guitar +

கிடார்

-

hall +

அரங்கு

-

keyboard +

விசைப்பலகை

-

mouth organ +

மவுத் ஆர்கன்

-

music +

இசை

-

music stand +

இசை தாள்தாங்கி

-

note +

இசைக் குறிப்பு

-

organ +

இசை ஆர்கன்

-

piano +

பியானோ

-

saxophone +

சாக்சஃபோன்

-

singer +

பாடகர்

-

string +

கம்பி இழை

-

trumpet +

ஊதுகொம்பு

-

trumpeter +

ஊதுகொம்பு வாசிப்பவர்

-

violin +

வயலின்

-

violin case +

வயலின் பெட்டி

-

xylophone +

சைலோபோன்

-
accordion
அக்கார்டியன்

-
balalaika
பலேலெய்கா

-
band
இசைக்குழு

-
banjo
பாஞ்சோ இசைக்கருவி

-
clarinet
க்ளாரினெட்

-
concert
கச்சேரி

-
drum
டிரம்

-
drums
டிரம்ஸ்

-
flute
புல்லாங்குழல்

-
grand piano
பெரும் பியானோ

-
guitar
கிடார்

-
hall
அரங்கு

-
keyboard
விசைப்பலகை

-
mouth organ
மவுத் ஆர்கன்

-
music
இசை

-
music stand
இசை தாள்தாங்கி

-
note
இசைக் குறிப்பு

-
organ
இசை ஆர்கன்

-
piano
பியானோ

-
saxophone
சாக்சஃபோன்

-
singer
பாடகர்

-
string
கம்பி இழை

-
trumpet
ஊதுகொம்பு

-
trumpeter
ஊதுகொம்பு வாசிப்பவர்

-
violin
வயலின்

-
violin case
வயலின் பெட்டி

-
xylophone
சைலோபோன்