கட்டிடக்கலை     
Architecture

-

architecture +

கட்டிடக்கலை

-

arena +

அரங்கம்

-

barn +

தானிய களஞ்சியம்

-

baroque +

ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-

block +

தொகுதி

-

brick house +

செங்கல் வீடு

-

bridge +

பாலம்

-

building +

கட்டடம்

-

castle +

அரண்மனை

-

cathedral +

தேவாலயம்

-

column +

பத்தி

-

construction site +

கட்டுமானத் தளம்

-

dome +

குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-

facade +

கட்டிடத்தின் முகப்பு

-

football stadium +

கால்பந்து மைதானம்

-

fort +

கோட்டை

-

gable +

கேபிள்

-

gate +

வாயிற் கதவு

-

half-timbered house +

அரைமர வீடு

-

lighthouse +

கலங்கரை விளக்கம்

-

monument +

நினைவுச் சின்னம்

-

mosque +

மசூதி

-

obelisk +

சதுரத் தூபி

-

office building +

அலுவலக கட்டிடம்

-

roof +

கூரை

-

ruin +

சிதைவு

-

scaffold +

சாரம்

-

skyscraper +

பல மாடிக் கட்டிடம்

-

suspension bridge +

தொங்கு பாலம்

-

tile +

தரை ஓடு

-
architecture
கட்டிடக்கலை

-
arena
அரங்கம்

-
barn
தானிய களஞ்சியம்

-
baroque
ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-
block
தொகுதி

-
brick house
செங்கல் வீடு

-
bridge
பாலம்

-
building
கட்டடம்

-
castle
அரண்மனை

-
cathedral
தேவாலயம்

-
column
பத்தி

-
construction site
கட்டுமானத் தளம்

-
dome
குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-
facade
கட்டிடத்தின் முகப்பு

-
football stadium
கால்பந்து மைதானம்

-
fort
கோட்டை

-
gable
கேபிள்

-
gate
வாயிற் கதவு

-
half-timbered house
அரைமர வீடு

-
lighthouse
கலங்கரை விளக்கம்

-
monument
நினைவுச் சின்னம்

-
mosque
மசூதி

-
obelisk
சதுரத் தூபி

-
office building
அலுவலக கட்டிடம்

-
roof
கூரை

-
ruin
சிதைவு

-
scaffold
சாரம்

-
skyscraper
பல மாடிக் கட்டிடம்

-
suspension bridge
தொங்கு பாலம்

-
tile
தரை ஓடு