அடுக்ககம்     
Apartment

-

air conditioner +

குளிர்க்கட்டுப்பாட்டுக் கருவி

-

apartment +

அடுக்ககம்

-

balcony +

உப்பரிகை

-

basement +

அடித்தளம்

-

bath tub +

குளியல் தொட்டி

-

bathroom +

குளியலறை

-

bell +

அழைப்பு மணி

-

blind +

மூடுதிரை

-

chimney +

புகை போக்கி

-

cleaning agent +

துப்புரவுப் பொருள்

-

cooler +

குளிரூட்டி

-

counter +

கவுன்டர்

-

crack +

விரிசல்

-

cushion +

சிறிய மெத்தை

-

door +

கதவு

-

door knocker +

கதவு தட்டி

-

dustbin +

குப்பைத் தொட்டி

-

elevator +

மின்தூக்கி

-

entrance +

நுழைவு

-

fence +

வேலி

-

fire alarm +

தீ எச்சரிக்கை

-

fireplace +

தீ மூட்டும் இடம்

-

flower pot +

மலர் பானை

-

garage +

ஊர்தியகம்

-

garden +

தோட்டம்

-

heating +

வெப்பமாக்கல்

-

house +

வீடு

-

house number +

வீட்டு எண்

-

ironing board +

இஸ்திரி பலகை

-

kitchen +

சமையல் அறை

-

landlord +

நிலச் சொந்தக்காரர்

-

light switch +

விளக்கு ஸ்விட்ச்

-

living room +

வரவேற்பறை

-

mailbox +

அஞ்சல்பெட்டி

-

marble +

சலவைக்கல்

-

outlet +

மின்வெளியேற்றி

-

pool +

குளம்

-

porch +

போர்டிகோ

-

radiator +

வெப்பம் பரப்புவது

-

relocation +

இடமாற்றம்

-

renting +

வாடகைக்கு

-

restroom +

கழிவறை

-

roof tiles +

கூரை ஓடுகள்

-

shower +

நீர்தூவி

-

stairs +

மாடிப்படி

-

stove +

சூட்டடுப்பு

-

study +

படிக்கும்அறை

-

tap +

குழாய்

-

tile +

தரை ஓடு

-

toilet +

கழிப்பறை

-

vacuum cleaner +

தூசு உறிஞ்சும் கருவி

-

wall +

சுவர்

-

wallpaper +

வால்பேப்பர்

-

window +

சாளரம்

-
air conditioner
குளிர்க்கட்டுப்பாட்டுக் கருவி

-
apartment
அடுக்ககம்

-
balcony
உப்பரிகை

-
basement
அடித்தளம்

-
bath tub
குளியல் தொட்டி

-
bathroom
குளியலறை

-
bell
அழைப்பு மணி

-
blind
மூடுதிரை

-
chimney
புகை போக்கி

-
cleaning agent
துப்புரவுப் பொருள்

-
cooler
குளிரூட்டி

-
counter
கவுன்டர்

-
crack
விரிசல்

-
cushion
சிறிய மெத்தை

-
door
கதவு

-
door knocker
கதவு தட்டி

-
dustbin
குப்பைத் தொட்டி

-
elevator
மின்தூக்கி

-
entrance
நுழைவு

-
fence
வேலி

-
fire alarm
தீ எச்சரிக்கை

-
fireplace
தீ மூட்டும் இடம்

-
flower pot
மலர் பானை

-
garage
ஊர்தியகம்

-
garden
தோட்டம்

-
heating
வெப்பமாக்கல்

-
house
வீடு

-
house number
வீட்டு எண்

-
ironing board
இஸ்திரி பலகை

-
kitchen
சமையல் அறை

-
landlord
நிலச் சொந்தக்காரர்

-
light switch
விளக்கு ஸ்விட்ச்

-
living room
வரவேற்பறை

-
mailbox
அஞ்சல்பெட்டி

-
marble
சலவைக்கல்

-
outlet
மின்வெளியேற்றி

-
pool
குளம்

-
porch
போர்டிகோ

-
radiator
வெப்பம் பரப்புவது

-
relocation
இடமாற்றம்

-
renting
வாடகைக்கு

-
restroom
கழிவறை

-
roof tiles
கூரை ஓடுகள்

-
shower
நீர்தூவி

-
stairs
மாடிப்படி

-
stove
சூட்டடுப்பு

-
study
படிக்கும்அறை

-
tap
குழாய்

-
tile
தரை ஓடு

-
toilet
கழிப்பறை

-
vacuum cleaner
தூசு உறிஞ்சும் கருவி

-
wall
சுவர்

-
wallpaper
வால்பேப்பர்

-
window
சாளரம்