காய்கறிகள்     
Vegetables

-

Brussels sprout +

பிரஸ்ஸல்ஸ் ஸ்ப்ரௌட்

-

artichoke +

கூனைப்பூ

-

asparagus +

தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு

-

avocado +

வெண்ணெய்ப் பழம்

-

beans +

பீன்ஸ் அவரை

-

bell pepper +

குடைமிளகாய்

-

broccoli +

பச்சைப் பூக் கோஸ்

-

cabbage +

முட்டைக்கோஸ்

-

cabbage turnip +

முட்டைக்கோஸ் டர்னிப்

-

carrot +

கேரட்

-

cauliflower +

காலிபிளவர்

-

celery +

சீவரிக்கீரை

-

chicory +

சிக்கரி

-

chili +

மிளகாய்

-

corn +

மக்காச் சோளம்

-

cucumber +

வெள்ளரிக்காய்

-

eggplant +

கத்திரிக்காய்

-

fennel +

பெருஞ்சீரகம்

-

garlic +

பூண்டு

-

green cabbage +

பச்சை முட்டைக்கோஸ்

-

kale +

பரட்டைக்கீரை

-

leek +

லீக்

-

lettuce +

இலைக்கோசு

-

okra +

வெண்டைக்காய்

-

olive +

ஆலிவ்

-

onion +

வெங்காயம்

-

parsley +

வோக்கோசு

-

pea +

பட்டாணி

-

pumpkin +

பரங்கிக் காய்

-

pumpkin seeds +

பரங்கி விதைகள்

-

radish +

முள்ளங்கி

-

red cabbage +

சிவப்பு முட்டைக்கோஸ்

-

red pepper +

சிவப்பு குடைமிளகாய்

-

spinach +

பசலைக் கீரை

-

sweet potato +

சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கு

-

tomato +

தக்காளி

-

vegetables +

காய்கறிகள்

-

zucchini +

சீமை சுரைக்காய்

-
Brussels sprout
பிரஸ்ஸல்ஸ் ஸ்ப்ரௌட்

-
artichoke
கூனைப்பூ

-
asparagus
தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு

-
avocado
வெண்ணெய்ப் பழம்

-
beans
பீன்ஸ் அவரை

-
bell pepper
குடைமிளகாய்

-
broccoli
பச்சைப் பூக் கோஸ்

-
cabbage
முட்டைக்கோஸ்

-
cabbage turnip
முட்டைக்கோஸ் டர்னிப்

-
carrot
கேரட்

-
cauliflower
காலிபிளவர்

-
celery
சீவரிக்கீரை

-
chicory
சிக்கரி

-
chili
மிளகாய்

-
corn
மக்காச் சோளம்

-
cucumber
வெள்ளரிக்காய்

-
eggplant
கத்திரிக்காய்

-
fennel
பெருஞ்சீரகம்

-
garlic
பூண்டு

-
green cabbage
பச்சை முட்டைக்கோஸ்

-
kale
பரட்டைக்கீரை

-
leek
லீக்

-
lettuce
இலைக்கோசு

-
okra
வெண்டைக்காய்

-
olive
ஆலிவ்

-
onion
வெங்காயம்

-
parsley
வோக்கோசு

-
pea
பட்டாணி

-
pumpkin
பரங்கிக் காய்

-
pumpkin seeds
பரங்கி விதைகள்

-
radish
முள்ளங்கி

-
red cabbage
சிவப்பு முட்டைக்கோஸ்

-
red pepper
சிவப்பு குடைமிளகாய்

-
spinach
பசலைக் கீரை

-
sweet potato
சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கு

-
tomato
தக்காளி

-
vegetables
காய்கறிகள்

-
zucchini
சீமை சுரைக்காய்