மதம்     
Religion

-

Easter +

ஈஸ்டர்

-

Easter egg +

ஈஸ்டர் முட்டை

-

angel +

தேவதூதன்

-

bell +

மணி

-

bible +

பைபிள்

-

bishop +

பாதிரியார்

-

blessing +

ஆசிர்வாதம்

-

Buddhism +

புத்தமதம்

-

Christianity +

கிறிஸ்துவ மதம்

-

Christmas gift +

கிறிஸ்துமஸ் பரிசு

-

Christmas tree +

கிறிஸ்துமஸ் மரம்

-

church +

தேவாலயம்

-

coffin +

சவப்பெட்டி

-

creation +

உருவாக்கம்

-

crucifix +

அறையப்பட்ட ஏசுவைக் கொண்ட சிலுவை

-

devil +

பிசாசு

-

god +

கடவுள்

-

Hinduism +

இந்து மதம்

-

Islam +

இஸ்லாமியம்

-

Judaism +

யூத மதம்

-

meditation +

தியானம்

-

mummy +

பதம் செய்யப்பட்ட சடலம்

-

Muslim +

முஸ்லீம்

-

pope +

போப்பாண்டவர்

-

prayer +

பிரார்த்தனை

-

priest +

மதகுரு

-

religion +

மதம்

-

service +

கத்தோலிக்க மத பூஜை

-

synagogue +

ஜெபக்கூடம்

-

temple +

கோவில்

-

tomb +

கல்லறை

-
Easter
ஈஸ்டர்

-
Easter egg
ஈஸ்டர் முட்டை

-
angel
தேவதூதன்

-
bell
மணி

-
bible
பைபிள்

-
bishop
பாதிரியார்

-
blessing
ஆசிர்வாதம்

-
Buddhism
புத்தமதம்

-
Christianity
கிறிஸ்துவ மதம்

-
Christmas gift
கிறிஸ்துமஸ் பரிசு

-
Christmas tree
கிறிஸ்துமஸ் மரம்

-
church
தேவாலயம்

-
coffin
சவப்பெட்டி

-
creation
உருவாக்கம்

-
crucifix
அறையப்பட்ட ஏசுவைக் கொண்ட சிலுவை

-
devil
பிசாசு

-
god
கடவுள்

-
Hinduism
இந்து மதம்

-
Islam
இஸ்லாமியம்

-
Judaism
யூத மதம்

-
meditation
தியானம்

-
mummy
பதம் செய்யப்பட்ட சடலம்

-
Muslim
முஸ்லீம்

-
pope
போப்பாண்டவர்

-
prayer
பிரார்த்தனை

-
priest
மதகுரு

-
religion
மதம்

-
service
கத்தோலிக்க மத பூஜை

-
synagogue
ஜெபக்கூடம்

-
temple
கோவில்

-
tomb
கல்லறை