தாவரங்கள்     
Plants

-

bamboo +

மூங்கில்

-

blossom +

அரும்பு மலர்ச்சி

-

bouquet of flowers +

மலர்கள் பூச்செண்டு

-

branch +

கிளை

-

bud +

மொட்டு

-

cactus +

கள்ளிச்செடி

-

clover +

க்ளோவர்

-

cone +

தாவரக் கூம்பு

-

cornflower +

கார்ன்ஃப்ளவர்

-

crocus +

க்ரோகஸ்

-

daffodil +

டாஃபடில்

-

daisy +

டெய்சி

-

dandelion +

டான்டேலியன்

-

flower +

மலர்

-

foliage +

பசுமை இலைகள்

-

grain +

தானியம்

-

grass +

புல்

-

growth +

வளர்ச்சி

-

hyacinth +

நீலோற்பலம்

-

lawn +

புல்வெளி

-

lily +

லில்லி

-

linseed +

ஆளி விதை

-

mushroom +

காளான்

-

olive tree +

ஆலிவ் மரம்

-

palm tree +

பனை மரம்

-

pansy +

பான்சி

-

peach tree +

குழிப்பேரி மரம்

-

plant +

தாவரம்

-

poppy +

கசகசா செடி

-

root +

வேர்

-

rose +

ரோஜா

-

seed +

விதை

-

snowdrop +

பனித்துளிப் பூ

-

sunflower +

சூரியகாந்தி

-

thorn +

முள்

-

trunk +

அடிமரம்

-

tulip +

ட்யூலிப்

-

water lily +

நீர் லில்லி

-

wheat +

கோதுமை

-
bamboo
மூங்கில்

-
blossom
அரும்பு மலர்ச்சி

-
bouquet of flowers
மலர்கள் பூச்செண்டு

-
branch
கிளை

-
bud
மொட்டு

-
cactus
கள்ளிச்செடி

-
clover
க்ளோவர்

-
cone
தாவரக் கூம்பு

-
cornflower
கார்ன்ஃப்ளவர்

-
crocus
க்ரோகஸ்

-
daffodil
டாஃபடில்

-
daisy
டெய்சி

-
dandelion
டான்டேலியன்

-
flower
மலர்

-
foliage
பசுமை இலைகள்

-
grain
தானியம்

-
grass
புல்

-
growth
வளர்ச்சி

-
hyacinth
நீலோற்பலம்

-
lawn
புல்வெளி

-
lily
லில்லி

-
linseed
ஆளி விதை

-
mushroom
காளான்

-
olive tree
ஆலிவ் மரம்

-
palm tree
பனை மரம்

-
pansy
பான்சி

-
peach tree
குழிப்பேரி மரம்

-
plant
தாவரம்

-
poppy
கசகசா செடி

-
root
வேர்

-
rose
ரோஜா

-
seed
விதை

-
snowdrop
பனித்துளிப் பூ

-
sunflower
சூரியகாந்தி

-
thorn
முள்

-
trunk
அடிமரம்

-
tulip
ட்யூலிப்

-
water lily
நீர் லில்லி

-
wheat
கோதுமை