மோட்டார் வண்டி     
Car

-

air filter +

காற்று வடிப்பி

-

breakdown +

முறிவு

-

camper +

முகாமில் தங்குபவர்

-

car battery +

கார் பேட்டரி

-

child seat +

குழந்தை இருக்கை

-

damage +

சேதம்

-

diesel +

டீசல்

-

exhaust pipe +

புகை வெளிவிடும் குழாய்

-

flat tire +

காற்றுப்போன டயர்

-

gas station +

எரிவாயு நிலையம்

-

headlight +

முகப்பு விளக்கு

-

hood +

வண்டியின் முன்பகுதி

-

jack +

கார் உயர்த்தி

-

jerry can +

ஜெர்ரி கேன்

-

junkyard +

உபயோகமற்ற பொருள்கள் உள்ள இடம்

-

rear +

பின்புறம்

-

rear light +

பின்புற விளக்கு

-

rear view mirror +

பின்பக்க தோற்றக் கண்ணாடி

-

ride +

சவாரி

-

rim +

விளிம்பு

-

spark plug +

ஸ்பார்க் பிளக்

-

tachometer +

வேக அளவி

-

ticket +

டிக்கெட்

-

tire +

டயர்

-

towing service +

இழுத்துச்செல்லும் சேவை

-

vintage car +

விண்டேஜ் கார்

-

wheel +

சக்கரம்

-
air filter
காற்று வடிப்பி

-
breakdown
முறிவு

-
camper
முகாமில் தங்குபவர்

-
car battery
கார் பேட்டரி

-
child seat
குழந்தை இருக்கை

-
damage
சேதம்

-
diesel
டீசல்

-
exhaust pipe
புகை வெளிவிடும் குழாய்

-
flat tire
காற்றுப்போன டயர்

-
gas station
எரிவாயு நிலையம்

-
headlight
முகப்பு விளக்கு

-
hood
வண்டியின் முன்பகுதி

-
jack
கார் உயர்த்தி

-
jerry can
ஜெர்ரி கேன்

-
junkyard
உபயோகமற்ற பொருள்கள் உள்ள இடம்

-
rear
பின்புறம்

-
rear light
பின்புற விளக்கு

-
rear view mirror
பின்பக்க தோற்றக் கண்ணாடி

-
ride
சவாரி

-
rim
விளிம்பு

-
spark plug
ஸ்பார்க் பிளக்

-
tachometer
வேக அளவி

-
ticket
டிக்கெட்

-
tire
டயர்

-
towing service
இழுத்துச்செல்லும் சேவை

-
vintage car
விண்டேஜ் கார்

-
wheel
சக்கரம்