கலைகள்     
Arts

-

applause +

கைதட்டல்

-

art +

கலை

-

bow +

வணங்குதல்

-

brush +

தூரிகை

-

coloring book +

வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-

dancer +

நடனமாது

-

drawing +

சித்திரம்

-

gallery +

கலைக்கூடம்

-

glass window +

கண்ணாடி ஜன்னல்

-

graffiti +

பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-

handicraft +

கைவினைக் கலை

-

mosaic +

மொசைக்

-

mural +

சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-

museum +

அருங்காட்சியகம்

-

performance +

செயல்திறன்

-

picture +

படம்

-

poem +

கவிதை

-

sculpture +

சிற்பம்

-

song +

பாட்டு

-

statue +

சிலை

-

water color +

நீர் வண்ணங்கள்

-
applause
கைதட்டல்

-
art
கலை

-
bow
வணங்குதல்

-
brush
தூரிகை

-
coloring book
வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-
dancer
நடனமாது

-
drawing
சித்திரம்

-
gallery
கலைக்கூடம்

-
glass window
கண்ணாடி ஜன்னல்

-
graffiti
பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-
handicraft
கைவினைக் கலை

-
mosaic
மொசைக்

-
mural
சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-
museum
அருங்காட்சியகம்

-
performance
செயல்திறன்

-
picture
படம்

-
poem
கவிதை

-
sculpture
சிற்பம்

-
song
பாட்டு

-
statue
சிலை

-
water color
நீர் வண்ணங்கள்