போக்குவரத்து     
Trafiko

-

la akcidento

விபத்து

-

la barilo

தடை

-

la biciklo

சைக்கிள்

-

la boato

படகு

-

la buso

பஸ்

-

la telfero

கேபிள் கார்

-

la aŭto

கார்

-

la karavano

நாடோடிகளின் கவிகை வண்டி

-

la kaleŝego

வண்டிப் பெட்டி

-

la plenŝtopiĝo

நெரிசல்

-

la landvojo

நாட்டுப்புறச் சாலை

-

la krozŝipo

சுற்றுப் பயணக் கப்பல்

-

la vojturno

வளைவு

-

la senelirejo

முட்டுச்சந்து

-

la ekveturo

புறப்பாடு

-

la urĝa bremsilo

அவசர பிரேக்

-

la enirejo

நுழைவு

-

la rulŝtuparo

இயங்கும் படிக்கட்டு

-

la troa pakaĵo

அதிகமான பயண உடமைகள்

-

la elirejo

வெளியேறும் வழி

-

la pramo

பயணப் படகு

-

la fajrobrigada kamiono

தீயணைப்பு வண்டி

-

la flugo

விமானம்

-

la vagono

சரக்குக் கார்

-

la benzino

எரிவாயு / பெட்ரோல்

-

la mana bremsilo

கை பிரேக்

-

la helikoptero

ஹெலிகாப்டர்

-

la aŭtovojo

நெடுஞ்சாலை

-

la barĝo

படகு இல்லம்

-

la virina biciklo

பெண்களின் மிதிவண்டி

-

la maldekstra turno

இடதுபுறத் திருப்பம்

-

la traknivela pasejo

இருப்புப்பாதை சந்தி கடவு

-

la lokomotivo

இரயில் எஞ்சின்

-

la mapo

வரைபடம்

-

la metroo

மெட்ரோ

-

la mopedo

தானியங்கு மிதிவண்டி

-

la motorboato

விசை பொறி படகு

-

la motorciklo

மோட்டார் சைக்கிள்

-

la motorcikla kasko

மோட்டார் சைக்கிள் தலைக்கவசம்

-

la motorciklistino

மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுபவர்

-

la montbiciklo

மலை துள்ளுந்து

-

la montpasejo

மலை வழி

-

la malpermeso devanci

அனுமதிக்கப்படாத பகுதி

-

la malpermeso fumi

புகை பிடிக்கக்கூடாத பகுதி

-

la unudirekta strato

ஒரு வழி பாதை

-

la parkeja mezurilo

பார்க்கிங் மீட்டர்

-

la pasaĝero

பயணி

-

la komerca aviadilo

பயணிகள் ஜெட்

-

la piediranto

பாதசாரி

-

la aviadilo

விமானம்

-

la ŝosea truo

சாலையின் பள்ளம்

-

la helica aviadilo

சுழல்விசிறி விமானம்

-

la relo

தண்டவாளம்

-

la fervoja ponto

இரயில் பாலம்

-

la alirvojo

சாய்தளம்

-

la prioritato

வழி உரிமம்

-

la vojo

சாலை

-

la trafikcirklo

ரவுண்டானா

-

la seĝvico

இறுக்கைகளின் வரிசை

-

la skutilo

ஸ்கூட்டர்

-

la skotero

ஸ்கூட்டர்

-

la trafiksigno

வழிகாட்டி

-

la glitveturilo

பனிச்சறுக்கு வண்டி

-

la motorsledo

பனி உந்தி

-

la rapideco

வேகம்

-

la rapideclimigo

வேக வரம்பு

-

la stacidomo

நிலையம்

-

la vaporŝipo

நீராவிக் கப்பல்

-

la haltejo

நிறுத்தம்

-

la strata signo

தெருப் பலகை

-

la beboĉaro

தள்ளுவண்டி

-

la metrostacio

சுரங்க இரயில் நிலையம்

-

la taksio

வாடகைக் கார்

-

la bileto

டிக்கெட்

-

la horartabelo

கால அட்டவணை

-

la trako

பாதை

-

la relkomutilo

பாதை மாற்றி

-

la traktoro

உழுவுந்து

-

la trafiko

போக்குவரத்து

-

la trafikŝtopiĝo

போக்குவரத்து நெரிசல்

-

la trafiklumoj

போக்குவரத்து விளக்கு

-

la trafiksigno

போக்குவரத்து குறியீடு

-

la trajno

இரயில்

-

la trajna veturado

இரயில் பயணம்

-

la tramo

டிராம்

-

la transporto

போக்குவரத்து

-

la triciklo

மூன்று சக்கர வண்டி

-

la kamiono

சரக்குந்து

-

la dudirekta trafiko

இரு வழி போக்குவரத்து

-

la subtera pasejo

சுரங்கப் பாதை

-

la rudro

சக்கரம்

-

la zepelino

ஜெப்பெலின்

-
la akcidento
விபத்து

-
la barilo
தடை

-
la biciklo
சைக்கிள்

-
la boato
படகு

-
la buso
பஸ்

-
la telfero
கேபிள் கார்

-
la aŭto
கார்

-
la karavano
நாடோடிகளின் கவிகை வண்டி

-
la kaleŝego
வண்டிப் பெட்டி

-
la plenŝtopiĝo
நெரிசல்

-
la landvojo
நாட்டுப்புறச் சாலை

-
la krozŝipo
சுற்றுப் பயணக் கப்பல்

-
la vojturno
வளைவு

-
la senelirejo
முட்டுச்சந்து

-
la ekveturo
புறப்பாடு

-
la urĝa bremsilo
அவசர பிரேக்

-
la enirejo
நுழைவு

-
la rulŝtuparo
இயங்கும் படிக்கட்டு

-
la troa pakaĵo
அதிகமான பயண உடமைகள்

-
la elirejo
வெளியேறும் வழி

-
la pramo
பயணப் படகு

-
la fajrobrigada kamiono
தீயணைப்பு வண்டி

-
la flugo
விமானம்

-
la vagono
சரக்குக் கார்

-
la benzino
எரிவாயு / பெட்ரோல்

-
la mana bremsilo
கை பிரேக்

-
la helikoptero
ஹெலிகாப்டர்

-
la aŭtovojo
நெடுஞ்சாலை

-
la barĝo
படகு இல்லம்

-
la virina biciklo
பெண்களின் மிதிவண்டி

-
la maldekstra turno
இடதுபுறத் திருப்பம்

-
la traknivela pasejo
இருப்புப்பாதை சந்தி கடவு

-
la lokomotivo
இரயில் எஞ்சின்

-
la mapo
வரைபடம்

-
la metroo
மெட்ரோ

-
la mopedo
தானியங்கு மிதிவண்டி

-
la motorboato
விசை பொறி படகு

-
la motorciklo
மோட்டார் சைக்கிள்

-
la motorcikla kasko
மோட்டார் சைக்கிள் தலைக்கவசம்

-
la motorciklistino
மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுபவர்

-
la montbiciklo
மலை துள்ளுந்து

-
la montpasejo
மலை வழி

-
la malpermeso devanci
அனுமதிக்கப்படாத பகுதி

-
la malpermeso fumi
புகை பிடிக்கக்கூடாத பகுதி

-
la unudirekta strato
ஒரு வழி பாதை

-
la parkeja mezurilo
பார்க்கிங் மீட்டர்

-
la pasaĝero
பயணி

-
la komerca aviadilo
பயணிகள் ஜெட்

-
la piediranto
பாதசாரி

-
la aviadilo
விமானம்

-
la ŝosea truo
சாலையின் பள்ளம்

-
la helica aviadilo
சுழல்விசிறி விமானம்

-
la relo
தண்டவாளம்

-
la fervoja ponto
இரயில் பாலம்

-
la alirvojo
சாய்தளம்

-
la prioritato
வழி உரிமம்

-
la vojo
சாலை

-
la trafikcirklo
ரவுண்டானா

-
la seĝvico
இறுக்கைகளின் வரிசை

-
la skutilo
ஸ்கூட்டர்

-
la skotero
ஸ்கூட்டர்

-
la trafiksigno
வழிகாட்டி

-
la glitveturilo
பனிச்சறுக்கு வண்டி

-
la motorsledo
பனி உந்தி

-
la rapideco
வேகம்

-
la rapideclimigo
வேக வரம்பு

-
la stacidomo
நிலையம்

-
la vaporŝipo
நீராவிக் கப்பல்

-
la haltejo
நிறுத்தம்

-
la strata signo
தெருப் பலகை

-
la beboĉaro
தள்ளுவண்டி

-
la metrostacio
சுரங்க இரயில் நிலையம்

-
la taksio
வாடகைக் கார்

-
la bileto
டிக்கெட்

-
la horartabelo
கால அட்டவணை

-
la trako
பாதை

-
la relkomutilo
பாதை மாற்றி

-
la traktoro
உழுவுந்து

-
la trafiko
போக்குவரத்து

-
la trafikŝtopiĝo
போக்குவரத்து நெரிசல்

-
la trafiklumoj
போக்குவரத்து விளக்கு

-
la trafiksigno
போக்குவரத்து குறியீடு

-
la trajno
இரயில்

-
la trajna veturado
இரயில் பயணம்

-
la tramo
டிராம்

-
la transporto
போக்குவரத்து

-
la triciklo
மூன்று சக்கர வண்டி

-
la kamiono
சரக்குந்து

-
la dudirekta trafiko
இரு வழி போக்குவரத்து

-
la subtera pasejo
சுரங்கப் பாதை

-
la rudro
சக்கரம்

-
la zepelino
ஜெப்பெலின்