ஆடை     
Vestaĵoj

-

la anorako +

நீர்த்தடை உடுப்பு

-

la tornistro +

முதுகுப் பை

-

la banvesto +

குளித்தபின் அணியும் ஆடை

-

la zono +

பெல்ட்

-

la salivtuko +

குழந்தையின் கழுத்தாடை

-

la bikino +

மகளிர் நீச்சல் ஆடை

-

la blazero +

விளையாட்டு வீர்ர் மேல் சட்டை

-

la bluzo +

ரவிக்கை

-

la botoj +

பூட்ஸ்

-

la nodo +

வில் முடிச்சு

-

la braceleto +

கைக் காப்பு

-

la broĉo +

அலங்கார உடை ஊசி

-

la butono +

பொத்தான்

-

la kapuĉo +

தொப்பி

-

la kaskedo +

தொப்பி

-

la vestejo +

பொருள் வைப்பறை

-

la vestaĵoj +

ஆடைகள்

-

la tolaĵpinĉilo +

துணி கவ்வி

-

la kolumo +

காலர்

-

la krono +

கிரீடம்

-

la manumbutono +

கஃப் லிங்க்

-

la vindotuko +

குழந்தை அரையாடை

-

la robo +

உடை

-

la orelringo +

காதணி

-

la modo +

புதுப்பாணி

-

la zorioj +

காலணி

-

la pelto +

விலங்கின் மென்முடி

-

la ganto +

கையுறை

-

la kaŭĉukaj botoj +

கம் பூட்ஸ்

-

la harbroĉo +

முடி ஸ்லைட்

-

la mansako +

கைப்பை

-

la vestarko +

உடை மாட்டி

-

la ĉapelo +

தொப்பி

-

la kapfulardo +

தலைப்பாத் துணி

-

la piedmigrada ŝuo +

நடை பயணக் காலணி

-

la kapuĉo +

முக்காடு

-

la jako +

மேலுடை

-

la ĝinzo +

ஜீன்ஸ்

-

la juveloj +

நகை

-

la vestaro +

சலவை

-

la vestaro-korbo +

சலவைக் கூடை

-

la ledaj botoj +

தோல் பூட்ஸ்

-

la masko +

முகமூடி

-

la duonganto +

கையுறை

-

la koltuko +

கழுத்துச் சால்வை

-

la pantalono +

கால்சட்டை

-

la perlo +

முத்து

-

la ponĉo +

பேன்சோ

-

la prembutono +

அழுத்தும் பொத்தான்

-

la piĵamo +

பைஜாமா

-

la ringo +

மோதிரம்

-

la sandalo +

பட்டை வார் மிதியடி

-

la fulardo +

கழுத்துக்குட்டை

-

la ĉemizo +

சட்டை

-

la ŝuo +

காலணி

-

la ŝuplandumo +

காலணியின் அடிப்பாகம்

-

la silko +

பட்டு

-

la skiŝuoj +

பனிச் சறுக்கு பூட்ஸ்

-

la jupo +

பாவாடை

-

la pantoflo +

செருப்பு

-

la sportŝuo +

காலணி

-

la neĝboto +

பனிக் காலணி

-

la ŝtrumpeto +

காலுறை

-

la speciala oferto +

சிறப்புச் சலுகை

-

la makulo +

கறை

-

la ŝtrumpoj +

மகளிர் காலுறைகள்

-

la pajla ĉapelo +

வைக்கோல் தொப்பி

-

la strioj +

கோடுகள்

-

la kostumo +

முழுவுடை

-

la sunokulvitroj +

குளுகுளு கண்ணாடி

-

la pulovero +

கம்பளிச் சட்டை

-

la bankostumo +

நீச்சலுடை

-

la kravato +

டை

-

la supro +

மேலுடை

-

la bankalsono +

அரைக் கால் சட்டை

-

la subvesto +

உள்ளாடை

-

la subĉemizo +

பனியன்

-

la veŝto +

இடுப்பளவு சட்டை