அடுக்ககம்     
Loĝejo

-

la klimatizilo +

குளிர்க்கட்டுப்பாட்டுக் கருவி

-

la apartamento +

அடுக்ககம்

-

la balkono +

உப்பரிகை

-

la kelo +

அடித்தளம்

-

la banujo +

குளியல் தொட்டி

-

la banĉambro +

குளியலறை

-

la sonorilo +

அழைப்பு மணி

-

la latkurteno +

மூடுதிரை

-

la kamentubo +

புகை போக்கி

-

la purigada produkto +

துப்புரவுப் பொருள்

-

la malvarmigilo +

குளிரூட்டி

-

la verŝotablo +

கவுன்டர்

-

la fendeto +

விரிசல்

-

la kuseno +

சிறிய மெத்தை

-

la pordo +

கதவு

-

la pordofrapilo +

கதவு தட்டி

-

la rubujo +

குப்பைத் தொட்டி

-

la lifto +

மின்தூக்கி

-

la enirejo +

நுழைவு

-

la barilo +

வேலி

-

la fajro-alarmo +

தீ எச்சரிக்கை

-

la kameno +

தீ மூட்டும் இடம்

-

la flora poto +

மலர் பானை

-

la aŭtejo +

ஊர்தியகம்

-

la ĝardeno +

தோட்டம்

-

la hejtado +

வெப்பமாக்கல்

-

la domo +

வீடு

-

la domo-numero +

வீட்டு எண்

-

la gladtabulo +

இஸ்திரி பலகை

-

la kuirejo +

சமையல் அறை

-

la posedanto +

நிலச் சொந்தக்காரர்

-

la lumŝaltilo +

விளக்கு ஸ்விட்ச்

-

la salono +

வரவேற்பறை

-

la leterkesto +

அஞ்சல்பெட்டி

-

la marmoro +

சலவைக்கல்

-

la kontaktingo +

மின்வெளியேற்றி

-

la naĝejo +

குளம்

-

la verando +

போர்டிகோ

-

la radiatoro +

வெப்பம் பரப்புவது

-

la translokiĝo +

இடமாற்றம்

-

la luado +

வாடகைக்கு

-

la necesejo +

கழிவறை

-

la tegmentaj tegoloj +

கூரை ஓடுகள்

-

la duŝo +

நீர்தூவி

-

la ŝtuparo +

மாடிப்படி

-

la forno +

சூட்டடுப்பு

-

la laborĉambro +

படிக்கும்அறை

-

la krano +

குழாய்

-

la kahelo +

தரை ஓடு

-

la necesejo +

கழிப்பறை

-

la polvosuĉilo +

தூசு உறிஞ்சும் கருவி

-

la muro +

சுவர்

-

la murpapero +

வால்பேப்பர்

-

la fenestro +

சாளரம்

-
la klimatizilo
குளிர்க்கட்டுப்பாட்டுக் கருவி

-
la apartamento
அடுக்ககம்

-
la balkono
உப்பரிகை

-
la kelo
அடித்தளம்

-
la banujo
குளியல் தொட்டி

-
la banĉambro
குளியலறை

-
la sonorilo
அழைப்பு மணி

-
la latkurteno
மூடுதிரை

-
la kamentubo
புகை போக்கி

-
la purigada produkto
துப்புரவுப் பொருள்

-
la malvarmigilo
குளிரூட்டி

-
la verŝotablo
கவுன்டர்

-
la fendeto
விரிசல்

-
la kuseno
சிறிய மெத்தை

-
la pordo
கதவு

-
la pordofrapilo
கதவு தட்டி

-
la rubujo
குப்பைத் தொட்டி

-
la lifto
மின்தூக்கி

-
la enirejo
நுழைவு

-
la barilo
வேலி

-
la fajro-alarmo
தீ எச்சரிக்கை

-
la kameno
தீ மூட்டும் இடம்

-
la flora poto
மலர் பானை

-
la aŭtejo
ஊர்தியகம்

-
la ĝardeno
தோட்டம்

-
la hejtado
வெப்பமாக்கல்

-
la domo
வீடு

-
la domo-numero
வீட்டு எண்

-
la gladtabulo
இஸ்திரி பலகை

-
la kuirejo
சமையல் அறை

-
la posedanto
நிலச் சொந்தக்காரர்

-
la lumŝaltilo
விளக்கு ஸ்விட்ச்

-
la salono
வரவேற்பறை

-
la leterkesto
அஞ்சல்பெட்டி

-
la marmoro
சலவைக்கல்

-
la kontaktingo
மின்வெளியேற்றி

-
la naĝejo
குளம்

-
la verando
போர்டிகோ

-
la radiatoro
வெப்பம் பரப்புவது

-
la translokiĝo
இடமாற்றம்

-
la luado
வாடகைக்கு

-
la necesejo
கழிவறை

-
la tegmentaj tegoloj
கூரை ஓடுகள்

-
la duŝo
நீர்தூவி

-
la ŝtuparo
மாடிப்படி

-
la forno
சூட்டடுப்பு

-
la laborĉambro
படிக்கும்அறை

-
la krano
குழாய்

-
la kahelo
தரை ஓடு

-
la necesejo
கழிப்பறை

-
la polvosuĉilo
தூசு உறிஞ்சும் கருவி

-
la muro
சுவர்

-
la murpapero
வால்பேப்பர்

-
la fenestro
சாளரம்