இயற்கை     
Naturo

-

la arko +

வளைவு

-

la stalo +

தானியக் களஞ்சியம்

-

la golfeto +

விரிகுடா

-

la plaĝo +

கடற்கரை

-

la veziko +

நீர்க்குமிழி

-

la kaverno +

குகை

-

la farmbieno +

பண்ணை

-

la fajro +

தீ

-

la piedspuro +

கால் தடம்

-

la terglobo +

உலகம்

-

la rikolto +

அறுவடை

-

la fojngarbo +

வைக்கோல் கட்டு

-

la lago +

ஏரி

-

la folio +

இலை

-

la monto +

மலை

-

la oceano +

சமுத்திரம்

-

la panoramo +

அகலப் பரப்புக் காட்சி

-

la roko +

பாறை

-

la fonto +

வசந்தகாலம்

-

la marĉo +

சதுப்பு நிலம்

-

la arbo +

மரம்

-

la arbotrunko +

அடிமரம்

-

la valo +

பள்ளத்தாக்கு

-

la vidpunkto +

காட்சி

-

la akvoĵeto +

நீர் ஊற்று

-

la akvofalo +

நீர்வீழ்ச்சி

-

la ondo +

அலை

-
la arko
வளைவு

-
la stalo
தானியக் களஞ்சியம்

-
la golfeto
விரிகுடா

-
la plaĝo
கடற்கரை

-
la veziko
நீர்க்குமிழி

-
la kaverno
குகை

-
la farmbieno
பண்ணை

-
la fajro
தீ

-
la piedspuro
கால் தடம்

-
la terglobo
உலகம்

-
la rikolto
அறுவடை

-
la fojngarbo
வைக்கோல் கட்டு

-
la lago
ஏரி

-
la folio
இலை

-
la monto
மலை

-
la oceano
சமுத்திரம்

-
la panoramo
அகலப் பரப்புக் காட்சி

-
la roko
பாறை

-
la fonto
வசந்தகாலம்

-
la marĉo
சதுப்பு நிலம்

-
la arbo
மரம்

-
la arbotrunko
அடிமரம்

-
la valo
பள்ளத்தாக்கு

-
la vidpunkto
காட்சி

-
la akvoĵeto
நீர் ஊற்று

-
la akvofalo
நீர்வீழ்ச்சி

-
la ondo
அலை