அறைக்கலண்கள்     
Mebloj

-

la fotelo +

கைப்பிடி நாற்காலி

-

la lito +

படுக்கை

-

la litaĵo +

படுக்கைத் துணி

-

la librobretaro +

புத்தக அலமாரி

-

la tapiŝo +

கம்பளம்

-

la seĝo +

நாற்காலி

-

la komodo +

அடுக்குப் பெட்டி

-

la lulilo +

தொட்டில்

-

la ŝranko +

அலமாரி

-

la kurteno +

திரைச்சீலை

-

la vualkurteno +

திரைச்சீலை

-

la skribotablo +

மேசை

-

la ventumilo +

மின் விசிறி

-

la mato +

பாய்

-

la ludkradejo +

பிளேபென்

-

la balancoseĝo +

ஆடும் நாற்காலி

-

la monŝranko +

பாதுகாப்புப் பெட்டகம்

-

la sidloko +

ஆசனம்

-

la breto +

அலமாரி

-

la litotableto +

பக்க மேசை

-

la sofo +

சோஃபா

-

la tabureto +

ஸ்டூல்

-

la tablo +

மேசை

-

la tablo-lampo +

மேசை விளக்கு

-

la papera rubujo +

கழிவு பேப்பர் கூடை

-
la fotelo
கைப்பிடி நாற்காலி

-
la lito
படுக்கை

-
la litaĵo
படுக்கைத் துணி

-
la librobretaro
புத்தக அலமாரி

-
la tapiŝo
கம்பளம்

-
la seĝo
நாற்காலி

-
la komodo
அடுக்குப் பெட்டி

-
la lulilo
தொட்டில்

-
la ŝranko
அலமாரி

-
la kurteno
திரைச்சீலை

-
la vualkurteno
திரைச்சீலை

-
la skribotablo
மேசை

-
la ventumilo
மின் விசிறி

-
la mato
பாய்

-
la ludkradejo
பிளேபென்

-
la balancoseĝo
ஆடும் நாற்காலி

-
la monŝranko
பாதுகாப்புப் பெட்டகம்

-
la sidloko
ஆசனம்

-
la breto
அலமாரி

-
la litotableto
பக்க மேசை

-
la sofo
சோஃபா

-
la tabureto
ஸ்டூல்

-
la tablo
மேசை

-
la tablo-lampo
மேசை விளக்கு

-
la papera rubujo
கழிவு பேப்பர் கூடை