மதம்     
Religio

-

la Pasko +

ஈஸ்டர்

-

la paska ovo +

ஈஸ்டர் முட்டை

-

la anĝelo +

தேவதூதன்

-

la sonorilo +

மணி

-

la biblio +

பைபிள்

-

la episkopo +

பாதிரியார்

-

la beno +

ஆசிர்வாதம்

-

la budhismo +

புத்தமதம்

-

la kristanismo +

கிறிஸ்துவ மதம்

-

la kristnaska donaco +

கிறிஸ்துமஸ் பரிசு

-

la kristnaska arbo +

கிறிஸ்துமஸ் மரம்

-

la preĝejo +

தேவாலயம்

-

la ĉerko +

சவப்பெட்டி

-

la kreado +

உருவாக்கம்

-

la krucifikso +

அறையப்பட்ட ஏசுவைக் கொண்ட சிலுவை

-

la diablo +

பிசாசு

-

la dio +

கடவுள்

-

la hinduismo +

இந்து மதம்

-

la islamo +

இஸ்லாமியம்

-

la judismo +

யூத மதம்

-

la meditado +

தியானம்

-

la mumio +

பதம் செய்யப்பட்ட சடலம்

-

la islamano +

முஸ்லீம்

-

la papo +

போப்பாண்டவர்

-

la preĝo +

பிரார்த்தனை

-

la pastro +

மதகுரு

-

la religio +

மதம்

-

la diservo / la meso +

கத்தோலிக்க மத பூஜை

-

la sinagogo +

ஜெபக்கூடம்

-

la templo +

கோவில்

-

la tombo +

கல்லறை

-
la Pasko
ஈஸ்டர்

-
la paska ovo
ஈஸ்டர் முட்டை

-
la anĝelo
தேவதூதன்

-
la sonorilo
மணி

-
la biblio
பைபிள்

-
la episkopo
பாதிரியார்

-
la beno
ஆசிர்வாதம்

-
la budhismo
புத்தமதம்

-
la kristanismo
கிறிஸ்துவ மதம்

-
la kristnaska donaco
கிறிஸ்துமஸ் பரிசு

-
la kristnaska arbo
கிறிஸ்துமஸ் மரம்

-
la preĝejo
தேவாலயம்

-
la ĉerko
சவப்பெட்டி

-
la kreado
உருவாக்கம்

-
la krucifikso
அறையப்பட்ட ஏசுவைக் கொண்ட சிலுவை

-
la diablo
பிசாசு

-
la dio
கடவுள்

-
la hinduismo
இந்து மதம்

-
la islamo
இஸ்லாமியம்

-
la judismo
யூத மதம்

-
la meditado
தியானம்

-
la mumio
பதம் செய்யப்பட்ட சடலம்

-
la islamano
முஸ்லீம்

-
la papo
போப்பாண்டவர்

-
la preĝo
பிரார்த்தனை

-
la pastro
மதகுரு

-
la religio
மதம்

-
la diservo / la meso
கத்தோலிக்க மத பூஜை

-
la sinagogo
ஜெபக்கூடம்

-
la templo
கோவில்

-
la tombo
கல்லறை