கருத்தியலான பதங்கள்     
Abstraktaj terminoj

-

la administrado +

நிர்வாகம்

-

la reklamo +

விளம்பர பிரசாரம்

-

la sago +

அம்பு

-

la malpermeso +

தடை

-

la kariero +

பணித்துறை

-

la centro +

மையம்

-

la elekto +

தேர்ந்தெடுப்பு

-

la kunlaborado +

உடனுழைப்பு

-

la koloro +

நிறம்

-

la kontakto +

தொடர்பு

-

la danĝero +

ஆபத்து

-

la amdeklaro +

காதல் அறிவிப்பு

-

la defalo +

சரிவு

-

la difino +

வரையறை

-

la diferenco +

வேறுபாடு

-

la malfacilaĵo +

கஷ்டம்

-

la direkto +

திசை

-

la malkovro +

கண்டுபிடித்தல்

-

la malordo +

கோளாறு

-

la malproksimo +

தொலைவு

-

la distanco +

தூரம்

-

la diverseco +

பன்முகத்தன்மை

-

la peno +

முயற்சி

-

la eksploro +

ஆய்வு

-

la falo +

வீழ்ச்சி

-

la forto +

வலிமை

-

la parfumo +

வாசனை

-

la libereco +

சுதந்திரம்

-

la fantomo +

பேய்

-

la duono +

பாதி

-

la alteco +

உயரம்

-

la helpo +

உதவி

-

la kaŝejo +

மறைவிடம்

-

la hejmlando +

தாய்நாடு

-

la higieno +

சுகாதாரம்

-

la ideo +

யோசனை

-

la iluzio +

மாயை

-

la imago +

கற்பனைத்திறன்

-

la inteligenteco +

அறிவு

-

la invito +

அழைப்பு

-

la justeco +

நீதி

-

la lumo +

ஒளி

-

la rigardo +

தோற்றம்

-

la perdo +

இழப்பு

-

la pligrandigo +

பெரிதாக்குதல்

-

la eraro +

தவறு

-

la murdo +

கொலை

-

la nacio +

தேசம்

-

la novaĵo +

புதுமை

-

la opcio +

விருப்பத்தேர்வு

-

la pacienco +

பொறுமை

-

la planado +

திட்டமிடல்

-

la problemo +

பிரச்சினை

-

la protektado +

பாதுகாப்பு

-

la reflekto +

பிரதிபலிப்பு

-

la respubliko +

குடியரசு

-

la risko +

துணிந்து இறங்குதல்

-

la sekureco +

பாதுகாப்பு

-

la sekreto +

இரகசியம்

-

la sekso +

செக்ஸ்/பாலினம்

-

la ombro +

நிழல்

-

la grandeco +

அளவு

-

la solidareco +

ஒற்றுமை

-

la sukceso +

வெற்றி

-

la subteno +

ஆதரவு

-

la tradicio +

பாரம்பரியம்

-

la pezo +

எடை

-
la administrado
நிர்வாகம்

-
la reklamo
விளம்பர பிரசாரம்

-
la sago
அம்பு

-
la malpermeso
தடை

-
la kariero
பணித்துறை

-
la centro
மையம்

-
la elekto
தேர்ந்தெடுப்பு

-
la kunlaborado
உடனுழைப்பு

-
la koloro
நிறம்

-
la kontakto
தொடர்பு

-
la danĝero
ஆபத்து

-
la amdeklaro
காதல் அறிவிப்பு

-
la defalo
சரிவு

-
la difino
வரையறை

-
la diferenco
வேறுபாடு

-
la malfacilaĵo
கஷ்டம்

-
la direkto
திசை

-
la malkovro
கண்டுபிடித்தல்

-
la malordo
கோளாறு

-
la malproksimo
தொலைவு

-
la distanco
தூரம்

-
la diverseco
பன்முகத்தன்மை

-
la peno
முயற்சி

-
la eksploro
ஆய்வு

-
la falo
வீழ்ச்சி

-
la forto
வலிமை

-
la parfumo
வாசனை

-
la libereco
சுதந்திரம்

-
la fantomo
பேய்

-
la duono
பாதி

-
la alteco
உயரம்

-
la helpo
உதவி

-
la kaŝejo
மறைவிடம்

-
la hejmlando
தாய்நாடு

-
la higieno
சுகாதாரம்

-
la ideo
யோசனை

-
la iluzio
மாயை

-
la imago
கற்பனைத்திறன்

-
la inteligenteco
அறிவு

-
la invito
அழைப்பு

-
la justeco
நீதி

-
la lumo
ஒளி

-
la rigardo
தோற்றம்

-
la perdo
இழப்பு

-
la pligrandigo
பெரிதாக்குதல்

-
la eraro
தவறு

-
la murdo
கொலை

-
la nacio
தேசம்

-
la novaĵo
புதுமை

-
la opcio
விருப்பத்தேர்வு

-
la pacienco
பொறுமை

-
la planado
திட்டமிடல்

-
la problemo
பிரச்சினை

-
la protektado
பாதுகாப்பு

-
la reflekto
பிரதிபலிப்பு

-
la respubliko
குடியரசு

-
la risko
துணிந்து இறங்குதல்

-
la sekureco
பாதுகாப்பு

-
la sekreto
இரகசியம்

-
la sekso
செக்ஸ்/பாலினம்

-
la ombro
நிழல்

-
la grandeco
அளவு

-
la solidareco
ஒற்றுமை

-
la sukceso
வெற்றி

-
la subteno
ஆதரவு

-
la tradicio
பாரம்பரியம்

-
la pezo
எடை