சமையலறை உபகரணங்கள்     
Kuirejaj aparatoj

-

la bovlo +

கிண்ணம்

-

la kafmaŝino +

காபி இயந்திரம்

-

la kaserolo +

சமையல் பாத்திரம்

-

la manĝilaro +

உண்பதற்கான கருவிகள்

-

la haktabulo +

வெட்டும் பலகை

-

la vazaro +

உணவு பாத்திரங்கள்

-

la telerlavilo +

பாத்திரங்கழுவி

-

la rubujo +

குப்பைத் தொட்டி

-

la elektra kuirfornelo +

மின்னடுப்பு

-

la krano +

குழாய்

-

la fonduo +

ஃபாண்ட்யூ

-

la forko +

முள்கரண்டி

-

la pato +

பொறித்தட்டு

-

la ajlopremilo +

பூண்டு நசுக்கி

-

la gasa kuirfornelo +

எரிவாயு அடுப்பு

-

la rostokrado +

கிரில்

-

la tranĉilo +

கத்தி

-

la kulerego +

அகப்பை

-

la mikroonda forno +

நுண்ணலை அடுப்பு

-

la buŝtuko +

கைத்துண்டு

-

la nuksrompilo +

கொட்டை நறுக்கி

-

la pato +

கடாய்

-

la telero +

தட்டு

-

la fridujo +

குளிர்சாதனப் பெட்டி

-

la kulero +

ஸ்பூன்

-

la tablotuko +

மேஜைத் துணி

-

la panrostilo +

ரொட்டி சுடுவான்

-

la pleto +

தாம்பாளம்

-

la lavmaŝino +

சலவை இயந்திரம்

-

la kirlilo +

மத்து

-
la bovlo
கிண்ணம்

-
la kafmaŝino
காபி இயந்திரம்

-
la kaserolo
சமையல் பாத்திரம்

-
la manĝilaro
உண்பதற்கான கருவிகள்

-
la haktabulo
வெட்டும் பலகை

-
la vazaro
உணவு பாத்திரங்கள்

-
la telerlavilo
பாத்திரங்கழுவி

-
la rubujo
குப்பைத் தொட்டி

-
la elektra kuirfornelo
மின்னடுப்பு

-
la krano
குழாய்

-
la fonduo
ஃபாண்ட்யூ

-
la forko
முள்கரண்டி

-
la pato
பொறித்தட்டு

-
la ajlopremilo
பூண்டு நசுக்கி

-
la gasa kuirfornelo
எரிவாயு அடுப்பு

-
la rostokrado
கிரில்

-
la tranĉilo
கத்தி

-
la kulerego
அகப்பை

-
la mikroonda forno
நுண்ணலை அடுப்பு

-
la buŝtuko
கைத்துண்டு

-
la nuksrompilo
கொட்டை நறுக்கி

-
la pato
கடாய்

-
la telero
தட்டு

-
la fridujo
குளிர்சாதனப் பெட்டி

-
la kulero
ஸ்பூன்

-
la tablotuko
மேஜைத் துணி

-
la panrostilo
ரொட்டி சுடுவான்

-
la pleto
தாம்பாளம்

-
la lavmaŝino
சலவை இயந்திரம்

-
la kirlilo
மத்து