மூலப்பொருட்கள்     
Materialoj

-

la kupro +

பித்தளை

-

la cemento +

சிமென்ட்

-

la ceramiko +

பீங்கான்

-

la teksaĵo +

கைத்துணி

-

la ŝtofo +

துணி

-

la kotono +

பருத்தி

-

la kristalo +

படிகம்

-

la malpuraĵo +

அழுக்கு

-

la gluo +

பசை

-

la ledo +

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

la metalo +

உலோகம்

-

la oleo +

எண்ணெய்

-

la pulvoro +

பொடி

-

la salo +

உப்பு

-

la sablo +

மணல்

-

la feraĵo +

வீணான பொருள்கள்

-

la arĝento +

வெள்ளி

-

la ŝtono +

கல்

-

la pajlo +

வைக்கோல்

-

la ligno +

மரம்

-

la lano +

கம்பளி

-
la kupro
பித்தளை

-
la cemento
சிமென்ட்

-
la ceramiko
பீங்கான்

-
la teksaĵo
கைத்துணி

-
la ŝtofo
துணி

-
la kotono
பருத்தி

-
la kristalo
படிகம்

-
la malpuraĵo
அழுக்கு

-
la gluo
பசை

-
la ledo
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
la metalo
உலோகம்

-
la oleo
எண்ணெய்

-
la pulvoro
பொடி

-
la salo
உப்பு

-
la sablo
மணல்

-
la feraĵo
வீணான பொருள்கள்

-
la arĝento
வெள்ளி

-
la ŝtono
கல்

-
la pajlo
வைக்கோல்

-
la ligno
மரம்

-
la lano
கம்பளி