மோட்டார் வண்டி     
Aŭto

-

la aerfiltrilo +

காற்று வடிப்பி

-

la paneo +

முறிவு

-

la loĝaŭto +

முகாமில் தங்குபவர்

-

la aŭta baterio +

கார் பேட்டரி

-

la infana seĝo +

குழந்தை இருக்கை

-

la domaĝo +

சேதம்

-

la dizelo +

டீசல்

-

la ellastubo +

புகை வெளிவிடும் குழாய்

-

la pneŭa krevo +

காற்றுப்போன டயர்

-

la benzinstacio +

எரிவாயு நிலையம்

-

la plenlumo +

முகப்பு விளக்கு

-

la kapoto +

வண்டியின் முன்பகுதி

-

la kriko +

கார் உயர்த்தி

-

la benzinkruĉo +

ஜெர்ரி கேன்

-

la aŭtodetruejo +

உபயோகமற்ற பொருள்கள் உள்ள இடம்

-

la malantaŭo +

பின்புறம்

-

la malantaŭa lumo +

பின்புற விளக்கு

-

la retrospegulo +

பின்பக்க தோற்றக் கண்ணாடி

-

la veturo +

சவாரி

-

la radrango +

விளிம்பு

-

la sparkilo +

ஸ்பார்க் பிளக்

-

la rotacinombrilo +

வேக அளவி

-

la monpuno +

டிக்கெட்

-

la pneŭo +

டயர்

-

la aŭtotrena servo +

இழுத்துச்செல்லும் சேவை

-

la malnoveca aŭto +

விண்டேஜ் கார்

-

la rado +

சக்கரம்

-
la aerfiltrilo
காற்று வடிப்பி

-
la paneo
முறிவு

-
la loĝaŭto
முகாமில் தங்குபவர்

-
la aŭta baterio
கார் பேட்டரி

-
la infana seĝo
குழந்தை இருக்கை

-
la domaĝo
சேதம்

-
la dizelo
டீசல்

-
la ellastubo
புகை வெளிவிடும் குழாய்

-
la pneŭa krevo
காற்றுப்போன டயர்

-
la benzinstacio
எரிவாயு நிலையம்

-
la plenlumo
முகப்பு விளக்கு

-
la kapoto
வண்டியின் முன்பகுதி

-
la kriko
கார் உயர்த்தி

-
la benzinkruĉo
ஜெர்ரி கேன்

-
la aŭtodetruejo
உபயோகமற்ற பொருள்கள் உள்ள இடம்

-
la malantaŭo
பின்புறம்

-
la malantaŭa lumo
பின்புற விளக்கு

-
la retrospegulo
பின்பக்க தோற்றக் கண்ணாடி

-
la veturo
சவாரி

-
la radrango
விளிம்பு

-
la sparkilo
ஸ்பார்க் பிளக்

-
la rotacinombrilo
வேக அளவி

-
la monpuno
டிக்கெட்

-
la pneŭo
டயர்

-
la aŭtotrena servo
இழுத்துச்செல்லும் சேவை

-
la malnoveca aŭto
விண்டேஜ் கார்

-
la rado
சக்கரம்