கலைகள்     
Artoj

-

la aplaŭdoj +

கைதட்டல்

-

la arto +

கலை

-

la riverenco +

வணங்குதல்

-

la peniko +

தூரிகை

-

la koloriglibro +

வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-

la dancistino +

நடனமாது

-

la desegno +

சித்திரம்

-

la galerio +

கலைக்கூடம்

-

la vitralo +

கண்ணாடி ஜன்னல்

-

la grafitio +

பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-

la metio +

கைவினைக் கலை

-

la mozaiko +

மொசைக்

-

la mura pentraĵo +

சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-

la muzeo +

அருங்காட்சியகம்

-

la seanco +

செயல்திறன்

-

la bildo +

படம்

-

la poemo +

கவிதை

-

la skulptaĵo +

சிற்பம்

-

la kanto +

பாட்டு

-

la statuo +

சிலை

-

la akva farbo +

நீர் வண்ணங்கள்

-
la aplaŭdoj
கைதட்டல்

-
la arto
கலை

-
la riverenco
வணங்குதல்

-
la peniko
தூரிகை

-
la koloriglibro
வண்ணமடிக்கும் புத்தகம்

-
la dancistino
நடனமாது

-
la desegno
சித்திரம்

-
la galerio
கலைக்கூடம்

-
la vitralo
கண்ணாடி ஜன்னல்

-
la grafitio
பொது சுவற்றில் எழுதப்பட்டவை

-
la metio
கைவினைக் கலை

-
la mozaiko
மொசைக்

-
la mura pentraĵo
சுவர்ச் சித்திரங்கள்

-
la muzeo
அருங்காட்சியகம்

-
la seanco
செயல்திறன்

-
la bildo
படம்

-
la poemo
கவிதை

-
la skulptaĵo
சிற்பம்

-
la kanto
பாட்டு

-
la statuo
சிலை

-
la akva farbo
நீர் வண்ணங்கள்