வானிலை     
Vetero

-

la barometro +

காற்றழுத்தமானி

-

la nubo +

மேகம்

-

la malvarmo +

குளிர்ச்சி

-

la lunarko +

பிறைச் சந்திரன்

-

la mallumo +

இருள்

-

la trosekeco / la senpluveco +

வறட்சி

-

la tero +

புவி

-

la nebulo +

மூடுபனி

-

la frosto +

பனி

-

la glatiso +

கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-

la varmo +

வெப்பம்

-

la uragano +

புயல்

-

la stalaktito +

உறை நீர் மணி

-

la fulmo +

மின்னல்

-

la meteorŝtono +

எரி நட்சத்திரம்

-

la luno +

சந்திரன்

-

la ĉielarko +

வானவில்

-

la pluvguto +

மழைத்துளி

-

la neĝo +

பனி

-

la neĝero +

பனிச்செதில்

-

la neĝhomo +

பனி மனிதன்

-

la stelo +

நட்சத்திரம்

-

la ŝtormo +

புயல்

-

la ŝtorma ondego +

புயல் எழுச்சி

-

la suno +

சூரியன்

-

la sunradio +

சூரியக் கதிர்கள்

-

la sunsubiro +

சூரிய அஸ்தமனம்

-

la termometro +

வெப்பமானி

-

la fulmotondro +

இடியுடன் கூடிய மழை

-

la krepusko +

அந்தி கருக்கல்

-

la vetero +

வானிலை

-

la malsekeco +

ஈரமான நிலை

-

la vento +

வீசும் காற்று

-
la barometro
காற்றழுத்தமானி

-
la nubo
மேகம்

-
la malvarmo
குளிர்ச்சி

-
la lunarko
பிறைச் சந்திரன்

-
la mallumo
இருள்

-
la trosekeco / la senpluveco
வறட்சி

-
la tero
புவி

-
la nebulo
மூடுபனி

-
la frosto
பனி

-
la glatiso
கண்ணாடிபோல் மெருகிடு

-
la varmo
வெப்பம்

-
la uragano
புயல்

-
la stalaktito
உறை நீர் மணி

-
la fulmo
மின்னல்

-
la meteorŝtono
எரி நட்சத்திரம்

-
la luno
சந்திரன்

-
la ĉielarko
வானவில்

-
la pluvguto
மழைத்துளி

-
la neĝo
பனி

-
la neĝero
பனிச்செதில்

-
la neĝhomo
பனி மனிதன்

-
la stelo
நட்சத்திரம்

-
la ŝtormo
புயல்

-
la ŝtorma ondego
புயல் எழுச்சி

-
la suno
சூரியன்

-
la sunradio
சூரியக் கதிர்கள்

-
la sunsubiro
சூரிய அஸ்தமனம்

-
la termometro
வெப்பமானி

-
la fulmotondro
இடியுடன் கூடிய மழை

-
la krepusko
அந்தி கருக்கல்

-
la vetero
வானிலை

-
la malsekeco
ஈரமான நிலை

-
la vento
வீசும் காற்று