வாங்குதல்     
Aĉetoj

-

la bakejo +

அடுமனை

-

la strekokodo +

பட்டை குறி

-

la librovendejo +

புத்தகக் கடை

-

la kafejo +

சிற்றுண்டி விடுதி

-

la apoteko +

மருந்துக்கடை

-

la seka purigado +

உலர் சலவை

-

la florvendejo +

பூக் கடை

-

la donaco +

பரிசுப்பொருள்

-

la bazaro +

அங்காடி

-

la halo +

சந்தை மண்டபம்

-

la gazeta kiosko +

செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை

-

la apoteko +

மருந்தகம்

-

la poŝtoficejo +

அஞ்சல் அலுவலகம்

-

la potfarado +

மண்பாண்ட அங்காடி

-

la vendo +

விற்பனை

-

la butiko +

கடை

-

la aĉetoj +

பொருள் வாங்குதல்

-

la aĉeta sako +

ஷாப்பிங் பை

-

la aĉeta korbo +

ஷாப்பிங் கூடை

-

la aĉeta ĉareto +

ஷாப்பிங் வண்டி

-

la butikumado +

ஷாப்பிங் சுற்றுலா

-
la bakejo
அடுமனை

-
la strekokodo
பட்டை குறி

-
la librovendejo
புத்தகக் கடை

-
la kafejo
சிற்றுண்டி விடுதி

-
la apoteko
மருந்துக்கடை

-
la seka purigado
உலர் சலவை

-
la florvendejo
பூக் கடை

-
la donaco
பரிசுப்பொருள்

-
la bazaro
அங்காடி

-
la halo
சந்தை மண்டபம்

-
la gazeta kiosko
செய்தித்தாள் நிலைப்பாட்டை

-
la apoteko
மருந்தகம்

-
la poŝtoficejo
அஞ்சல் அலுவலகம்

-
la potfarado
மண்பாண்ட அங்காடி

-
la vendo
விற்பனை

-
la butiko
கடை

-
la aĉetoj
பொருள் வாங்குதல்

-
la aĉeta sako
ஷாப்பிங் பை

-
la aĉeta korbo
ஷாப்பிங் கூடை

-
la aĉeta ĉareto
ஷாப்பிங் வண்டி

-
la butikumado
ஷாப்பிங் சுற்றுலா