கட்டிடக்கலை     
Arkitekturo

-

la arkitekturo +

கட்டிடக்கலை

-

la areno +

அரங்கம்

-

la garbejo +

தானிய களஞ்சியம்

-

la baroko +

ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-

la konstruŝtono +

தொகுதி

-

la brika domo +

செங்கல் வீடு

-

la ponto +

பாலம்

-

la konstruaĵo +

கட்டடம்

-

la kastelo +

அரண்மனை

-

la katedralo +

தேவாலயம்

-

la kolumno +

பத்தி

-

la konstruejo +

கட்டுமானத் தளம்

-

la kupolo +

குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-

la fasado +

கட்டிடத்தின் முகப்பு

-

la futbala stadiono +

கால்பந்து மைதானம்

-

la burgo +

கோட்டை

-

la gablo +

கேபிள்

-

la pordego +

வாயிற் கதவு

-

la trabfaka domo +

அரைமர வீடு

-

la lumturo +

கலங்கரை விளக்கம்

-

la monumento +

நினைவுச் சின்னம்

-

la moskeo +

மசூதி

-

la obelisko +

சதுரத் தூபி

-

la oficeja konstruaĵo +

அலுவலக கட்டிடம்

-

la tegmento +

கூரை

-

la ruino +

சிதைவு

-

la skafaldo +

சாரம்

-

la ĉielskrapanto +

பல மாடிக் கட்டிடம்

-

la pendoponto +

தொங்கு பாலம்

-

la kahelo +

தரை ஓடு

-
la arkitekturo
கட்டிடக்கலை

-
la areno
அரங்கம்

-
la garbejo
தானிய களஞ்சியம்

-
la baroko
ஒருவகைக் கட்டட பாணி

-
la konstruŝtono
தொகுதி

-
la brika domo
செங்கல் வீடு

-
la ponto
பாலம்

-
la konstruaĵo
கட்டடம்

-
la kastelo
அரண்மனை

-
la katedralo
தேவாலயம்

-
la kolumno
பத்தி

-
la konstruejo
கட்டுமானத் தளம்

-
la kupolo
குவிந்த கூரை (மண்டபம்

-
la fasado
கட்டிடத்தின் முகப்பு

-
la futbala stadiono
கால்பந்து மைதானம்

-
la burgo
கோட்டை

-
la gablo
கேபிள்

-
la pordego
வாயிற் கதவு

-
la trabfaka domo
அரைமர வீடு

-
la lumturo
கலங்கரை விளக்கம்

-
la monumento
நினைவுச் சின்னம்

-
la moskeo
மசூதி

-
la obelisko
சதுரத் தூபி

-
la oficeja konstruaĵo
அலுவலக கட்டிடம்

-
la tegmento
கூரை

-
la ruino
சிதைவு

-
la skafaldo
சாரம்

-
la ĉielskrapanto
பல மாடிக் கட்டிடம்

-
la pendoponto
தொங்கு பாலம்

-
la kahelo
தரை ஓடு