பெரிய விலங்குகள்     
Grandaj bestoj

-

la aligatoro +

முதலை

-

la ramuro +

கிளைமான்கள்

-

la paviano +

பெருங்குரங்கு

-

la urso +

கரடி

-

la bubalo +

எருமை

-

la kamelo +

ஒட்டகம்

-

la gepardo +

சிறுத்தைப்புலி

-

la bovino +

மாடு

-

la krokodilo +

முதலை

-

la dinosaŭro +

டைனோசர்

-

la azeno +

கழுதை

-

la drako +

டிராகன்

-

la elefanto +

யானை

-

la ĝirafo +

ஒட்டைச்சிவிங்கி

-

la gorilo +

மனிதக்குரங்கு

-

la hipopotamo +

நீர்யானை

-

la ĉevalo +

குதிரை

-

la kanguruo +

கங்காரு

-

la leopardo +

சிறுத்தை

-

la leono +

சிங்கம்

-

la lamo +

லாமா

-

la linko +

லின்க்ஸ்

-

la monstro +

அசாதாரன மிருகம்

-

la alko +

கடமான்

-

la struto +

தீக்கோழி

-

la pando +

பாண்டா

-

la porko +

பன்றி

-

la polusa urso +

துருவக் கரடி

-

la pumo +

பூமா

-

la rinocero +

காண்டாமிருகம்

-

la cervo +

ஆண் கலைமான்

-

la tigro +

புலி

-

la rosmaro +

கடற்பசு

-

la sovaĝa ĉevalo +

காட்டு குதிரை

-

la zebro +

வரிக்குதிரை

-
la aligatoro
முதலை

-
la ramuro
கிளைமான்கள்

-
la paviano
பெருங்குரங்கு

-
la urso
கரடி

-
la bubalo
எருமை

-
la kamelo
ஒட்டகம்

-
la gepardo
சிறுத்தைப்புலி

-
la bovino
மாடு

-
la krokodilo
முதலை

-
la dinosaŭro
டைனோசர்

-
la azeno
கழுதை

-
la drako
டிராகன்

-
la elefanto
யானை

-
la ĝirafo
ஒட்டைச்சிவிங்கி

-
la gorilo
மனிதக்குரங்கு

-
la hipopotamo
நீர்யானை

-
la ĉevalo
குதிரை

-
la kanguruo
கங்காரு

-
la leopardo
சிறுத்தை

-
la leono
சிங்கம்

-
la lamo
லாமா

-
la linko
லின்க்ஸ்

-
la monstro
அசாதாரன மிருகம்

-
la alko
கடமான்

-
la struto
தீக்கோழி

-
la pando
பாண்டா

-
la porko
பன்றி

-
la polusa urso
துருவக் கரடி

-
la pumo
பூமா

-
la rinocero
காண்டாமிருகம்

-
la cervo
ஆண் கலைமான்

-
la tigro
புலி

-
la rosmaro
கடற்பசு

-
la sovaĝa ĉevalo
காட்டு குதிரை

-
la zebro
வரிக்குதிரை