இராணுவம்     
Ejército

-

el portaaviones +

விமானம் தாங்கி

-

la munición +

வெடிபொருட்கள்

-

la armadura +

கவசம்

-

el ejército +

படை

-

la detención +

கைது

-

la bomba atómica +

அணு குண்டு

-

el ataque +

தாக்குதல்

-

el alambre de púas +

முட்கம்பி

-

la explosión +

குண்டு வெடிப்பு

-

la bomba +

வெடிகுண்டு

-

el cañón +

பீரங்கி

-

el cartucho +

தோட்டா

-

el escudo (de armas) +

மரபுச் சின்னமுடைய மேலங்கி

-

la defensa +

பாதுகாப்பு

-

la destrucción +

அழிவு

-

la lucha +

சண்டை

-

el cazabombardero +

குண்டுதாரி

-

la máscara de gas +

விஷவாயு முகமூடி

-

la guardia +

பாதுகாப்பாளர்

-

la granada de mano +

கையெறி குண்டு

-

las esposas +

கைவிலங்குகள்

-

el casco +

தலைக் கவசம்

-

la marcha +

அணிவகுப்பு நடை

-

la medalla +

பதக்கம்

-

los militares +

இராணுவம்

-

la marina +

கடற்படை

-

la paz +

அமைதி

-

el piloto +

விமான ஓட்டி

-

la pistola +

கைத் துப்பாக்கி

-

el revólver +

சுழல் துப்பாக்கி

-

el fusil +

நீளத் துப்பாக்கி

-

el cohete +

ராக்கெட்

-

el tirador +

துப்பாக்கிகொண்டு சுடுபவர்

-

el tiro +

சுடுதல்

-

el soldado +

சிப்பாய்

-

el submarino +

நீர்மூழ்கிக் கப்பல்

-

la vigilancia +

கண்காணிப்பு

-

la espada +

வாள்

-

el tanque +

தொட்டி

-

el uniforme +

சீருடை

-

la victoria +

வெற்றி

-

el ganador +

வெற்றியாளர்

-
el portaaviones
விமானம் தாங்கி

-
la munición
வெடிபொருட்கள்

-
la armadura
கவசம்

-
el ejército
படை

-
la detención
கைது

-
la bomba atómica
அணு குண்டு

-
el ataque
தாக்குதல்

-
el alambre de púas
முட்கம்பி

-
la explosión
குண்டு வெடிப்பு

-
la bomba
வெடிகுண்டு

-
el cañón
பீரங்கி

-
el cartucho
தோட்டா

-
el escudo (de armas)
மரபுச் சின்னமுடைய மேலங்கி

-
la defensa
பாதுகாப்பு

-
la destrucción
அழிவு

-
la lucha
சண்டை

-
el cazabombardero
குண்டுதாரி

-
la máscara de gas
விஷவாயு முகமூடி

-
la guardia
பாதுகாப்பாளர்

-
la granada de mano
கையெறி குண்டு

-
las esposas
கைவிலங்குகள்

-
el casco
தலைக் கவசம்

-
la marcha
அணிவகுப்பு நடை

-
la medalla
பதக்கம்

-
los militares
இராணுவம்

-
la marina
கடற்படை

-
la paz
அமைதி

-
el piloto
விமான ஓட்டி

-
la pistola
கைத் துப்பாக்கி

-
el revólver
சுழல் துப்பாக்கி

-
el fusil
நீளத் துப்பாக்கி

-
el cohete
ராக்கெட்

-
el tirador
துப்பாக்கிகொண்டு சுடுபவர்

-
el tiro
சுடுதல்

-
el soldado
சிப்பாய்

-
el submarino
நீர்மூழ்கிக் கப்பல்

-
la vigilancia
கண்காணிப்பு

-
la espada
வாள்

-
el tanque
தொட்டி

-
el uniforme
சீருடை

-
la victoria
வெற்றி

-
el ganador
வெற்றியாளர்