தொழில்நுட்பம்     
Tecnología

-

la bomba de aire +

காற்றடிக்கும் குழாய்

-

la fotografía aérea +

வான்வழி நிழற்படம்

-

el cojinete de bolas +

தாங்கிப் பந்து

-

la pila +

மின்கலன்

-

la cadena de bicicleta +

சைக்கிள் சங்கிலி

-

el cable +

கேபிள்

-

el carrete de cable +

வடச்சுருள்

-

la cámara +

கேமரா

-

el cassette +

ஒலிப் பேழை

-

el cargador +

மின்னூட்டி

-

la cabina del piloto +

விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-

la rueda dentada +

பற்சக்கரம்

-

la cerradura de combinación +

எண்வரிசைப் பூட்டு

-

el ordenador +

கணினி

-

la grúa +

க்ரேன் இயந்திரம்

-

el escritorio +

மேசைக் கணினி

-

la plataforma petrolera +

தோண்டும் ரிக்

-

la unidad +

இயக்கி

-

el dvd +

டிவிடி

-

el motor eléctrico +

மின்னோடி

-

la energía +

மின்சக்தி

-

la excavadora +

தோண்டு பொறி

-

el fax +

தொலைநகல் இயந்திரம்

-

la cámara de cine +

பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-

el disquete +

நெகிழ் வட்டு

-

las gafas +

மூக்குக் கண்ணாடி

-

el disco duro +

நிலைவட்டு

-

la palanca de mando +

இயக்குப்பிடி

-

la tecla +

சாவி

-

el aterrizaje +

இறங்குதல்

-

el ordenador portátil +

மடிக்கணினி

-

la cortadora de césped +

புல்தரைச் செதுக்கி

-

la lente +

காமரா கண்ணாடி

-

la máquina +

எந்திரம்

-

la hélice +

கடல் உந்தி

-

la mina +

சுரங்கம்

-

el ladrón +

பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-

la impresora +

அச்சுப்பொறி

-

el programa +

கணினி நிரல்

-

la hélice +

உந்தி

-

la bomba +

விசைக்குழாய்

-

el tocadiscos +

ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-

el mando a distancia +

தொலைக் கட்டுப்பாடு

-

el robot +

இயந்திர மனிதன்

-

la antena de satélite +

செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-

la máquina de coser +

தையல் இயந்திரம்

-

la película de diapositivas +

ஸ்லைடு படம்

-

la tecnología solar +

சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-

la nave espacial +

விண்கலம்

-

la apisonadora de vapor +

வெப்ப உருளி

-

la suspensión +

இடைநிறுத்தல்

-

el interruptor +

ஸ்விட்ச்

-

la cinta métrica +

அளவு நாடா

-

la tecnología +

தொழில்நுட்பம்

-

el teléfono +

தொலை பேசி

-

el teleobjetivo +

தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-

el telescopio +

தொலைநோக்கி

-

la memoria USB +

யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-

la válvula +

அடைப்பிதழ்

-

la cámara de video +

வீடியோ கேமரா

-

la tensión +

மின்னழுத்தம்

-

la rueda de agua +

நீர்ச் சக்கரம்

-

la turbina eólica +

காற்றாலை விசையாழி

-

el molino de viento +

காற்றாலை

-
la bomba de aire
காற்றடிக்கும் குழாய்

-
la fotografía aérea
வான்வழி நிழற்படம்

-
el cojinete de bolas
தாங்கிப் பந்து

-
la pila
மின்கலன்

-
la cadena de bicicleta
சைக்கிள் சங்கிலி

-
el cable
கேபிள்

-
el carrete de cable
வடச்சுருள்

-
la cámara
கேமரா

-
el cassette
ஒலிப் பேழை

-
el cargador
மின்னூட்டி

-
la cabina del piloto
விமான ஓட்டி இருக்கை பகுதி

-
la rueda dentada
பற்சக்கரம்

-
la cerradura de combinación
எண்வரிசைப் பூட்டு

-
el ordenador
கணினி

-
la grúa
க்ரேன் இயந்திரம்

-
el escritorio
மேசைக் கணினி

-
la plataforma petrolera
தோண்டும் ரிக்

-
la unidad
இயக்கி

-
el dvd
டிவிடி

-
el motor eléctrico
மின்னோடி

-
la energía
மின்சக்தி

-
la excavadora
தோண்டு பொறி

-
el fax
தொலைநகல் இயந்திரம்

-
la cámara de cine
பட ஒளிப்பதிவுக் கருவி

-
el disquete
நெகிழ் வட்டு

-
las gafas
மூக்குக் கண்ணாடி

-
el disco duro
நிலைவட்டு

-
la palanca de mando
இயக்குப்பிடி

-
la tecla
சாவி

-
el aterrizaje
இறங்குதல்

-
el ordenador portátil
மடிக்கணினி

-
la cortadora de césped
புல்தரைச் செதுக்கி

-
la lente
காமரா கண்ணாடி

-
la máquina
எந்திரம்

-
la hélice
கடல் உந்தி

-
la mina
சுரங்கம்

-
el ladrón
பல மின் இணைப்பு பொருந்துவாய்

-
la impresora
அச்சுப்பொறி

-
el programa
கணினி நிரல்

-
la hélice
உந்தி

-
la bomba
விசைக்குழாய்

-
el tocadiscos
ரெக்கார்ட்களை ஒலிக்கும் கருவி

-
el mando a distancia
தொலைக் கட்டுப்பாடு

-
el robot
இயந்திர மனிதன்

-
la antena de satélite
செயற்கைக்கோள் அலைக்கம்பம்

-
la máquina de coser
தையல் இயந்திரம்

-
la película de diapositivas
ஸ்லைடு படம்

-
la tecnología solar
சூரியத் தொழில்நுட்பம்

-
la nave espacial
விண்கலம்

-
la apisonadora de vapor
வெப்ப உருளி

-
la suspensión
இடைநிறுத்தல்

-
el interruptor
ஸ்விட்ச்

-
la cinta métrica
அளவு நாடா

-
la tecnología
தொழில்நுட்பம்

-
el teléfono
தொலை பேசி

-
el teleobjetivo
தொலை நிழற்பட கண்ணாடி

-
el telescopio
தொலைநோக்கி

-
la memoria USB
யு எஸ் பி ஃபிளாஷ் இயக்கி

-
la válvula
அடைப்பிதழ்

-
la cámara de video
வீடியோ கேமரா

-
la tensión
மின்னழுத்தம்

-
la rueda de agua
நீர்ச் சக்கரம்

-
la turbina eólica
காற்றாலை விசையாழி

-
el molino de viento
காற்றாலை