உடல்     
Cuerpo

-

el brazo +

கை

-

la espalda +

பின்புறம்

-

la calva +

வழுக்கைச் தலை

-

la barba +

தாடி

-

la sangre +

இரத்தம்

-

el hueso +

எலும்பு

-

el trasero +

பிட்டம்

-

la trenza +

பின்னல்

-

el cerebro +

மூளை

-

el seno +

மார்பு

-

la oreja +

காது

-

el ojo +

கண்

-

la cara +

முகம்

-

el dedo +

விரல்

-

la huella digital +

கைரேகை

-

el puño +

முஷ்டி

-

el pie +

பாதம்

-

el cabello +

மயிர்

-

el corte de pelo +

முடி வெட்டுதல்

-

la mano +

கை

-

la cabeza +

தலை

-

el corazón +

இதயம்

-

el dedo índice +

ஆள்காட்டி விரல்

-

el riñón +

சிறுநீரகம்

-

la rodilla +

முழங்கால்

-

la pierna +

கால்

-

el labio +

உதடு

-

la boca +

வாய்

-

el tirabuzón +

மயிர்சுருள்

-

el esqueleto +

எலும்புக் கூடு

-

la piel +

தோல்

-

el cráneo +

மண்டை ஓடு

-

el tatuaje +

பச்சை குத்தல்

-

la garganta +

தொண்டை

-

el pulgar +

கட்டை விரல்

-

el dedo del pie +

கால்விரல்

-

la lengua +

நாக்கு

-

el diente +

பல்

-

la peluca +

பொய்முடி

-
el brazo
கை

-
la espalda
பின்புறம்

-
la calva
வழுக்கைச் தலை

-
la barba
தாடி

-
la sangre
இரத்தம்

-
el hueso
எலும்பு

-
el trasero
பிட்டம்

-
la trenza
பின்னல்

-
el cerebro
மூளை

-
el seno
மார்பு

-
la oreja
காது

-
el ojo
கண்

-
la cara
முகம்

-
el dedo
விரல்

-
la huella digital
கைரேகை

-
el puño
முஷ்டி

-
el pie
பாதம்

-
el cabello
மயிர்

-
el corte de pelo
முடி வெட்டுதல்

-
la mano
கை

-
la cabeza
தலை

-
el corazón
இதயம்

-
el dedo índice
ஆள்காட்டி விரல்

-
el riñón
சிறுநீரகம்

-
la rodilla
முழங்கால்

-
la pierna
கால்

-
el labio
உதடு

-
la boca
வாய்

-
el tirabuzón
மயிர்சுருள்

-
el esqueleto
எலும்புக் கூடு

-
la piel
தோல்

-
el cráneo
மண்டை ஓடு

-
el tatuaje
பச்சை குத்தல்

-
la garganta
தொண்டை

-
el pulgar
கட்டை விரல்

-
el dedo del pie
கால்விரல்

-
la lengua
நாக்கு

-
el diente
பல்

-
la peluca
பொய்முடி