நிதி     
Finanzas

-

el cajero automático

ஏடிஎம்

-

la cuenta

கணக்கு

-

el banco

வங்கி

-

el billete

கரென்ஸி நோட்டு

-

el cheque

காசோலை

-

la caja

ரஸீது மெஷின்

-

la moneda

நாணயம்

-

la moneda

கரென்ஸி நோட்டுக்கள்

-

el diamante

வைரம்

-

el dólar

டாலர்

-

la donación

நன்கொடை

-

el euro

யூரோ

-

la tasa de cambio

பணமாற்று விகிதம்

-

el oro

தங்கம்

-

el lujo

ஆடம்பரம்

-

el precio de mercado

நிலவு சந்தை விலை

-

la afiliación

உறுப்பினர்

-

el dinero

பணம்

-

el porcentaje

சதவிகிதம்

-

la alcancía

உண்டியல்

-

la etiqueta del precio

விலைச் சீட்டு

-

el monedero

பணப்பை

-

el recibo

இரசீது

-

la Bolsa

பங்கு சந்தை

-

el comercio

வர்த்தகம்

-

el tesoro

பொக்கிஷம்

-

la cartera

பணப்பை

-

la riqueza

செல்வம்

-
el cajero automático
ஏடிஎம்

-
la cuenta
கணக்கு

-
el banco
வங்கி

-
el billete
கரென்ஸி நோட்டு

-
el cheque
காசோலை

-
la caja
ரஸீது மெஷின்

-
la moneda
நாணயம்

-
la moneda
கரென்ஸி நோட்டுக்கள்

-
el diamante
வைரம்

-
el dólar
டாலர்

-
la donación
நன்கொடை

-
el euro
யூரோ

-
la tasa de cambio
பணமாற்று விகிதம்

-
el oro
தங்கம்

-
el lujo
ஆடம்பரம்

-
el precio de mercado
நிலவு சந்தை விலை

-
la afiliación
உறுப்பினர்

-
el dinero
பணம்

-
el porcentaje
சதவிகிதம்

-
la alcancía
உண்டியல்

-
la etiqueta del precio
விலைச் சீட்டு

-
el monedero
பணப்பை

-
el recibo
இரசீது

-
la Bolsa
பங்கு சந்தை

-
el comercio
வர்த்தகம்

-
el tesoro
பொக்கிஷம்

-
la cartera
பணப்பை

-
la riqueza
செல்வம்