அறைக்கலண்கள்     
Muebles

-

el sillón +

கைப்பிடி நாற்காலி

-

la cama +

படுக்கை

-

la ropa de cama +

படுக்கைத் துணி

-

la estantería +

புத்தக அலமாரி

-

la alfombra +

கம்பளம்

-

la silla +

நாற்காலி

-

la cómoda +

அடுக்குப் பெட்டி

-

la cuna +

தொட்டில்

-

el armario +

அலமாரி

-

la cortina +

திரைச்சீலை

-

la cortina +

திரைச்சீலை

-

el escritorio +

மேசை

-

el ventilador +

மின் விசிறி

-

la esterilla +

பாய்

-

el parque +

பிளேபென்

-

la mecedora +

ஆடும் நாற்காலி

-

la caja fuerte +

பாதுகாப்புப் பெட்டகம்

-

el asiento +

ஆசனம்

-

el estante +

அலமாரி

-

la mesa auxiliar +

பக்க மேசை

-

el sofá +

சோஃபா

-

el taburete +

ஸ்டூல்

-

la mesa +

மேசை

-

la lámpara de mesa +

மேசை விளக்கு

-

la papelera +

கழிவு பேப்பர் கூடை

-
el sillón
கைப்பிடி நாற்காலி

-
la cama
படுக்கை

-
la ropa de cama
படுக்கைத் துணி

-
la estantería
புத்தக அலமாரி

-
la alfombra
கம்பளம்

-
la silla
நாற்காலி

-
la cómoda
அடுக்குப் பெட்டி

-
la cuna
தொட்டில்

-
el armario
அலமாரி

-
la cortina
திரைச்சீலை

-
la cortina
திரைச்சீலை

-
el escritorio
மேசை

-
el ventilador
மின் விசிறி

-
la esterilla
பாய்

-
el parque
பிளேபென்

-
la mecedora
ஆடும் நாற்காலி

-
la caja fuerte
பாதுகாப்புப் பெட்டகம்

-
el asiento
ஆசனம்

-
el estante
அலமாரி

-
la mesa auxiliar
பக்க மேசை

-
el sofá
சோஃபா

-
el taburete
ஸ்டூல்

-
la mesa
மேசை

-
la lámpara de mesa
மேசை விளக்கு

-
la papelera
கழிவு பேப்பர் கூடை