மதம்     
Religión

-

la Pascua +

ஈஸ்டர்

-

el huevo de Pascua +

ஈஸ்டர் முட்டை

-

el ángel +

தேவதூதன்

-

la campana +

மணி

-

la Biblia +

பைபிள்

-

el obispo +

பாதிரியார்

-

la bendición +

ஆசிர்வாதம்

-

el budismo +

புத்தமதம்

-

el cristianismo +

கிறிஸ்துவ மதம்

-

el regalo de Navidad +

கிறிஸ்துமஸ் பரிசு

-

el árbol de Navidad +

கிறிஸ்துமஸ் மரம்

-

la iglesia +

தேவாலயம்

-

el ataúd +

சவப்பெட்டி

-

la creación +

உருவாக்கம்

-

el crucifijo +

அறையப்பட்ட ஏசுவைக் கொண்ட சிலுவை

-

el diablo +

பிசாசு

-

el Dios +

கடவுள்

-

el hinduismo +

இந்து மதம்

-

el Islam +

இஸ்லாமியம்

-

el judaísmo +

யூத மதம்

-

la meditación +

தியானம்

-

la momia +

பதம் செய்யப்பட்ட சடலம்

-

el musulmán +

முஸ்லீம்

-

el Papa +

போப்பாண்டவர்

-

la oración +

பிரார்த்தனை

-

el sacerdote +

மதகுரு

-

la religión +

மதம்

-

el servicio religioso +

கத்தோலிக்க மத பூஜை

-

la sinagoga +

ஜெபக்கூடம்

-

el templo +

கோவில்

-

la tumba +

கல்லறை

-
la Pascua
ஈஸ்டர்

-
el huevo de Pascua
ஈஸ்டர் முட்டை

-
el ángel
தேவதூதன்

-
la campana
மணி

-
la Biblia
பைபிள்

-
el obispo
பாதிரியார்

-
la bendición
ஆசிர்வாதம்

-
el budismo
புத்தமதம்

-
el cristianismo
கிறிஸ்துவ மதம்

-
el regalo de Navidad
கிறிஸ்துமஸ் பரிசு

-
el árbol de Navidad
கிறிஸ்துமஸ் மரம்

-
la iglesia
தேவாலயம்

-
el ataúd
சவப்பெட்டி

-
la creación
உருவாக்கம்

-
el crucifijo
அறையப்பட்ட ஏசுவைக் கொண்ட சிலுவை

-
el diablo
பிசாசு

-
el Dios
கடவுள்

-
el hinduismo
இந்து மதம்

-
el Islam
இஸ்லாமியம்

-
el judaísmo
யூத மதம்

-
la meditación
தியானம்

-
la momia
பதம் செய்யப்பட்ட சடலம்

-
el musulmán
முஸ்லீம்

-
el Papa
போப்பாண்டவர்

-
la oración
பிரார்த்தனை

-
el sacerdote
மதகுரு

-
la religión
மதம்

-
el servicio religioso
கத்தோலிக்க மத பூஜை

-
la sinagoga
ஜெபக்கூடம்

-
el templo
கோவில்

-
la tumba
கல்லறை