தாவரங்கள்     
Plantas

-

el bambú +

மூங்கில்

-

la flor +

அரும்பு மலர்ச்சி

-

el ramo de flores +

மலர்கள் பூச்செண்டு

-

la rama +

கிளை

-

el brote +

மொட்டு

-

el cactus +

கள்ளிச்செடி

-

el trébol +

க்ளோவர்

-

la piña +

தாவரக் கூம்பு

-

el aciano +

கார்ன்ஃப்ளவர்

-

el azafrán +

க்ரோகஸ்

-

el narciso +

டாஃபடில்

-

la margarita +

டெய்சி

-

el diente de león +

டான்டேலியன்

-

la flor +

மலர்

-

el follaje +

பசுமை இலைகள்

-

el grano +

தானியம்

-

la hierba +

புல்

-

el crecimiento +

வளர்ச்சி

-

el jacinto +

நீலோற்பலம்

-

el césped +

புல்வெளி

-

el lirio +

லில்லி

-

la linaza +

ஆளி விதை

-

el champiñón +

காளான்

-

el olivo +

ஆலிவ் மரம்

-

la palmera +

பனை மரம்

-

el pensamiento +

பான்சி

-

el durazno +

குழிப்பேரி மரம்

-

la planta +

தாவரம்

-

la amapola +

கசகசா செடி

-

la raíz +

வேர்

-

la rosa +

ரோஜா

-

la semilla +

விதை

-

la campanilla de invierno +

பனித்துளிப் பூ

-

el girasol +

சூரியகாந்தி

-

la espina +

முள்

-

el tronco +

அடிமரம்

-

el tulipán +

ட்யூலிப்

-

el lirio de agua +

நீர் லில்லி

-

el trigo +

கோதுமை

-
el bambú
மூங்கில்

-
la flor
அரும்பு மலர்ச்சி

-
el ramo de flores
மலர்கள் பூச்செண்டு

-
la rama
கிளை

-
el brote
மொட்டு

-
el cactus
கள்ளிச்செடி

-
el trébol
க்ளோவர்

-
la piña
தாவரக் கூம்பு

-
el aciano
கார்ன்ஃப்ளவர்

-
el azafrán
க்ரோகஸ்

-
el narciso
டாஃபடில்

-
la margarita
டெய்சி

-
el diente de león
டான்டேலியன்

-
la flor
மலர்

-
el follaje
பசுமை இலைகள்

-
el grano
தானியம்

-
la hierba
புல்

-
el crecimiento
வளர்ச்சி

-
el jacinto
நீலோற்பலம்

-
el césped
புல்வெளி

-
el lirio
லில்லி

-
la linaza
ஆளி விதை

-
el champiñón
காளான்

-
el olivo
ஆலிவ் மரம்

-
la palmera
பனை மரம்

-
el pensamiento
பான்சி

-
el durazno
குழிப்பேரி மரம்

-
la planta
தாவரம்

-
la amapola
கசகசா செடி

-
la raíz
வேர்

-
la rosa
ரோஜா

-
la semilla
விதை

-
la campanilla de invierno
பனித்துளிப் பூ

-
el girasol
சூரியகாந்தி

-
la espina
முள்

-
el tronco
அடிமரம்

-
el tulipán
ட்யூலிப்

-
el lirio de agua
நீர் லில்லி

-
el trigo
கோதுமை