சமையலறை உபகரணங்கள்     
Aparatos de cocina

-

el bol +

கிண்ணம்

-

la cafetera +

காபி இயந்திரம்

-

la olla +

சமையல் பாத்திரம்

-

los cubiertos +

உண்பதற்கான கருவிகள்

-

la tabla de cortar +

வெட்டும் பலகை

-

los platos +

உணவு பாத்திரங்கள்

-

el friegaplatos +

பாத்திரங்கழுவி

-

el cubo de la basura +

குப்பைத் தொட்டி

-

la cocina eléctrica +

மின்னடுப்பு

-

el grifo +

குழாய்

-

la fondue +

ஃபாண்ட்யூ

-

el tenedor +

முள்கரண்டி

-

la sartén +

பொறித்தட்டு

-

el prensaajos +

பூண்டு நசுக்கி

-

la cocina de gas +

எரிவாயு அடுப்பு

-

la parrilla +

கிரில்

-

el cuchillo +

கத்தி

-

el cucharón +

அகப்பை

-

el horno microondas +

நுண்ணலை அடுப்பு

-

la servilleta +

கைத்துண்டு

-

el cascanueces +

கொட்டை நறுக்கி

-

la sartén +

கடாய்

-

el plato +

தட்டு

-

el refrigerador +

குளிர்சாதனப் பெட்டி

-

la cuchara +

ஸ்பூன்

-

el mantel +

மேஜைத் துணி

-

el tostador +

ரொட்டி சுடுவான்

-

la bandeja +

தாம்பாளம்

-

la lavadora +

சலவை இயந்திரம்

-

el batidor +

மத்து

-
el bol
கிண்ணம்

-
la cafetera
காபி இயந்திரம்

-
la olla
சமையல் பாத்திரம்

-
los cubiertos
உண்பதற்கான கருவிகள்

-
la tabla de cortar
வெட்டும் பலகை

-
los platos
உணவு பாத்திரங்கள்

-
el friegaplatos
பாத்திரங்கழுவி

-
el cubo de la basura
குப்பைத் தொட்டி

-
la cocina eléctrica
மின்னடுப்பு

-
el grifo
குழாய்

-
la fondue
ஃபாண்ட்யூ

-
el tenedor
முள்கரண்டி

-
la sartén
பொறித்தட்டு

-
el prensaajos
பூண்டு நசுக்கி

-
la cocina de gas
எரிவாயு அடுப்பு

-
la parrilla
கிரில்

-
el cuchillo
கத்தி

-
el cucharón
அகப்பை

-
el horno microondas
நுண்ணலை அடுப்பு

-
la servilleta
கைத்துண்டு

-
el cascanueces
கொட்டை நறுக்கி

-
la sartén
கடாய்

-
el plato
தட்டு

-
el refrigerador
குளிர்சாதனப் பெட்டி

-
la cuchara
ஸ்பூன்

-
el mantel
மேஜைத் துணி

-
el tostador
ரொட்டி சுடுவான்

-
la bandeja
தாம்பாளம்

-
la lavadora
சலவை இயந்திரம்

-
el batidor
மத்து