மூலப்பொருட்கள்     
Materiales

-

el latón +

பித்தளை

-

el cemento +

சிமென்ட்

-

la cerámica +

பீங்கான்

-

la tela +

கைத்துணி

-

la tela +

துணி

-

el algodón +

பருத்தி

-

el cristal +

படிகம்

-

la suciedad +

அழுக்கு

-

el pegamento +

பசை

-

el cuero +

பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-

el metal +

உலோகம்

-

el aceite +

எண்ணெய்

-

el polvo +

பொடி

-

la sal +

உப்பு

-

la arena +

மணல்

-

la chatarra +

வீணான பொருள்கள்

-

la plata +

வெள்ளி

-

la piedra +

கல்

-

la paja +

வைக்கோல்

-

la madera +

மரம்

-

la lana +

கம்பளி

-
el latón
பித்தளை

-
el cemento
சிமென்ட்

-
la cerámica
பீங்கான்

-
la tela
கைத்துணி

-
la tela
துணி

-
el algodón
பருத்தி

-
el cristal
படிகம்

-
la suciedad
அழுக்கு

-
el pegamento
பசை

-
el cuero
பதப்படுத்தப்பட்டதோல்

-
el metal
உலோகம்

-
el aceite
எண்ணெய்

-
el polvo
பொடி

-
la sal
உப்பு

-
la arena
மணல்

-
la chatarra
வீணான பொருள்கள்

-
la plata
வெள்ளி

-
la piedra
கல்

-
la paja
வைக்கோல்

-
la madera
மரம்

-
la lana
கம்பளி